FlexiBee je moderní účetní a ekonomický systém určený pro malé a střední firmy či firmy vedoucí účetnictví. Produkt je plně lokalizovatelný do jiných jazyků a podporuje vzdálený přístup. Funkčností pokrývá podvojné účetnictví, fakturaci, pokladní a bankovní doklady + homebanking, skladové hospodářství, evidenci majetku a leasingu, mzdy, pohledávky/závazky, poptávky/nabídky/objednávky a má řadu dalších modulů. Program poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní. FlexiBee je dostupný pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X. Licencování je podle počtu aktuálně přihlášených uživatelů.

Pracovní plocha programu Ukázka aplikace

Standardní funkce a moduly

V následující tabulce najdete přehled modulů a funkcí obsažených ve variantě FlexiBee Profi+.

Modul Popis
Desktopová aplikace Desktopová aplikace pro Windows, Linux a Mac OS X
Daňová evidence Daňová evidence pro živnostníky.
Podvojné účetnictví Podvojné účetnictví pro podnikatele v ČR a SR.
Fakturace Snadná fakturace s provázaním se skladovým modulem a ceníkem s podporou čteček čárového kódu.
e-Faktura ISDOC Podpora e-Faktury ISDOC pro import a export mezi partnery. Lze také posílat PDF faktury včetně elektronického podpisu.
Importy a exporty XML Možnost importu a exportu XML dokumentů.
Banka Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele.
Elektronické bankovnictví Elektronické bankovnictví umožňuje snadné propojení s mnoha bankami (homebanking).
Pokladna Zpracování libovolného počtu pokladen.
Cizí měny a Euro Podpora cizích měn (včetně EUR), podpora duální měny, kurzové listky, automatické stahování kurzů, ...
Adresář Adresy firem obsahují kontakty, události a bankovní spojení dodavatelů.
Ceník Možnost evidovat ceník zboží a služeb s možností provázání se skladem.
Čtečky čárového kódu Podpora čteček čárového kódu pro práci se skladem a rychlý prodej.
Více jazyků Podpora několika jazyků umožňuje vést tuzemský i zahraniční ceník, tisknout cizojazyčné faktury a komunikovat s aplikací v různých jazycích.
Editor tiskových sestav Externí editor tiskových výstupů (možnost vytvářet vlastní výstupy).
Specializovaná aplikace Specializovaná aplikace pro Windows, Linux a Mac OS X.
Windows, Linux a Mac OS X Široká podpora serverových i klientských operačních systémů.
Sklad (metoda průměrných cen) Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou průměrných skladových cen.
Mobilní přístup Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí mobilních telefonů.
Webový přístup Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí webového prohlížeče.
Vzdálený přístup Vzdálený přístup umožňuje komunikovat bezpečně s ekonomickým systémem odkudkoliv ze světa přes internet.
Majetek Evidence drobného a dlouhodobého majetku a leasingu.
Personalistika a mzdy Standard: 25 Personalistika a mzdy zaměstnanců.
REST API (jen čtení) Snadné a pokročilé rozhraní pro napojení systémů třetích stran na FlexiBee (jen pro čtení).
Více legislativ Možnost vést firmy zohledňující legislativy více zemí.
Zakázky a střediska Možnost evidence dle zakázek a středisek a možnosti následné analýzy.
Upomínky Automatické generování upomínek.
Výrobní čísla Podpora evidence výrobních čísel na skladě.
Stromová struktura ceníku Možnost kategorizovat a strukturovat ceník.
Zamykání dokladů Možnost zamykat a schvalovat doklady a období.
Zodpovědná osoba Zodpovědná osoba v adresáři, na dokladech, zakázkách a v analýze prodeje.
Sklad (metoda FIFO) Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou FIFO skladových cen (první tam, první ven).
Rezervace Možnost rezervace zboží na skladě. Vydáte vždy správné množství.
Šarže a expirace Snadné vydávání zboží s ohledem na šarže či expirace (trvanlivost).
Rozšířený ceník Rozšířený ceník s možností tvorby cenových hladin, slev, akcí a poplatků.
Cenové úrovně Pokročilá cenotvorba pomocí definicí pravidel a cenových úrovní.
Nabídky, poptávky, objednávky Pokročilý modul evidence poptávek, nabídek a objednávek a jejich provázání se systémem.
Automatický výpočet penále Automatický výpočet penále při pozdním placení faktur.
Analýza prodeje Manažerská analýza prodeje (odběratelé/zboží)
Sady a komplety Sady a komplety, které umožní snadno prodávat sady zboží.
Uživatelské dotazy Specializované uživatelské dotazy.
Pokročilé aktivity Pokročilé události, náklady na událost,
Pokročilá parametrizace Podpora pokročilé parametrizace pro přesnější přizpůsobení
Pokročilá přístupová práva Široké možnosti omezení přístupových práv k datům a částem programu.
Intrastat Výkaznictví intrastat.
Středisková cenotvorba Možnost mít cenotvorbu určenou pro střediska
Integrované skenování Integrované skenování pro rychlé zadávání dat (zatím pouze Windows).
Minimální marže Možnost nastavení minimální marže a její kontrola při prodeji.
Umístění ve skladu Možnost definovat umístění ve skladu (police, regal, místnost)

Podrobnější popis vlastností …

Porovnání variant

Následující přehledná tabulka vám dává srovnání, co jednotlivé varianty obsahují za funkce a moduly.

Živnostníci Malé podniky Střední podniky
Mini Mini+ Profi Profi+ Fact+ Superb Superb+
Počet účtovaných firem 2 2 2 3 3 2 3
Počet dokladů bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení
Počet současných uživatelů dle licence dle licence dle licence dle licence dle licence dle licence dle licence
Desktopová aplikace Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Daňová evidence Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Podvojné účetnictví Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Rozbalit Základní operace Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Fakturace Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
e-Faktura ISDOC Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Importy a exporty XML Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Banka Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Elektronické bankovnictví Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Pokladna Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Cizí měny a Euro Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Adresář Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Ceník Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Čtečky čárového kódu Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Více jazyků Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Editor tiskových sestav Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Sklad (metoda průměrných cen) Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Majetek Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Personalistika a mzdy Standard 10 25 25 25
Rozbalit Standardní ceníky, sklady a výkazy Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Zakázky a střediska Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Upomínky Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Výrobní čísla Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Stromová struktura ceníku Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Zamykání dokladů Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Zodpovědná osoba Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Rozbalit Pokročilé ceníky a sklady Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Sklad (metoda FIFO) Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Rezervace Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Šarže a expirace Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Rozšířený ceník Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Cenové úrovně Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Sady a komplety Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Nabídky, poptávky, objednávky Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Rozbalit Pokročilý obchodní modul Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Automatický výpočet penále Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Analýza prodeje Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze Součástí této verze
Uživatelské dotazy Součástí této verze Součástí této verze
Pokročilé aktivity Součástí této verze Součástí této verze
Pokročilá parametrizace Součástí této verze Součástí této verze
Pokročilá přístupová práva Součástí této verze Součástí této verze
Intrastat Součástí této verze Součástí této verze
Středisková cenotvorba Součástí této verze Součástí této verze
Integrované skenování Součástí této verze Součástí této verze
Minimální marže Součástí této verze Součástí této verze
Umístění ve skladu Součástí této verze Součástí této verze

Podrobnější popis vlastností …

Stažení

2014.3.12 pro Windows

Stažení dalších verzí …