Provádění akcí

Při importu lze namísto běžného vytvoření či změny záznamu provést jinou akci, např. smazání či storno dokladu. K tomu slouží atribut action:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana action="delete">
    <id>123</id>
    <id>uuid:123456</id>
  </faktura-vydana>
</winstrom>
Akce Popis
Smazání
(delete)
Záznam bude smazán.
Storno
(storno)
Záznam bude stornován. Lze použít pouze pro doklady.

Při provádění akcí nejsou záznamy jinak modifikovány, nemá tedy smysl uvádět jiné elementy než id. Zároveň musí záznamy již existovat, nelze např. vytvořit novou smazanou fakturu.