Analýza nákupu / prodeje

Pro dotazy na analýzu nákupu a prodeje přes REST API slouží tato dvě URL:

 1. Analýza nákupu – /c/{firma}/analyza-nakupu
 2. Analýza prodeje – /c/{firma}/analyza-prodeje

Parametr {firma} označuje databázový identifikátor firmy.

Parametry

Parametry jsou až na drobné odchylky pro obě analýzy shodné:

Parametr * Popis Možnosti Výchozí hodnota
analyzovat × Určuje co je cílem prováděné analýzy:
 • cenik – pohyb zboží
 • skupZboz – pohyb sumárně dle skupin zboží
 • sklad – obraty skladů
 • stredisko – obraty středisek
 • zakazka – obraty na zakázky
 • adresar – obraty podle firem
 • skupFir – obraty sumárně dle skupin firem
 • mistUrc – obraty dle míst určení (pouze pro analýzu prodeje)
clenit Stanovuje další členění analyzovaných dat:
 • cenik – podle zboží
 • skupZboz – podle skupin zboží
 • sklad – podle skladů
 • stredisko – dělení podle středisek
 • zakazka – dělení na zakázky
 • adresar – kterým firmám
 • skupFir – kterým skupinám firem
 • mistUrc – dle míst určení (pouze pro analýzu prodeje)
Žádné další členění.
datumOd Spodní hranice data (zaúčtování) analyzovaných dokladů. Žádné omezení data nejstaršího dokladu.
datumDo Horní hranice data (zaúčtování) analyzovaných dokladů. Žádné omezení data nejnovějšího dokladu.
datumyUcetne Určuje zda se zadaná data dokladů berou jako datumy zaúčtování. Při false hodnotě se berou datumy jako data vystavení. true/false true (doklady hledat dle data zaúčtování)
neucetniDoklady Ovlivňuje zda se budou do analýzy zahrnovat neúčetní doklady. true/false true (zahrnout i neúčetní doklady)
mesicniSumace Nastavuje zda se mají provádět měsíční sumace obratů. true/false true (provádět měsíční sumace)
stredisko Omezuje analýzu pouze na vybrané středisko. Pro více středisek lze parametr dotazu uvést vícekrát. Identifikátor střediska (celočíselné ID případně kód). Analýza všech středisek bez omezení.
Platí pouze pro analyzovat=adresar nebo analyzovat=skupFir
nekatalogovePolozky Určuje zda se mají do analýzy zahrnout i nekatalogové položky. Má význam pouze při analýze dle firem nebo dle skupin firem. true/false false (zahrnovat pouze katalogové položky)
Platí pouze pro analyzovat=cenik
cenik Omezí analýzu zboží na vybranou položku. Identifikátor požadované ceníkové položky. Analýza všech ceníkových položek bez omezení.
Platí pouze pro analyzovat=adresar
firma Omezí analýzu podle firem na vybranou společnost. Identifikátor požadované společnosti. Analyzovat podle všech firem bez omezení.

* = povinný parametr

Ukázky

 • GET /c/demo/analyza-prodeje?analyzovat=cenik
 • GET /c/demo/analyza-nakupu?analyzovat=adresar&datumOd=2012-01-01&datumDo=2012-12-31&datumyUcetne=false
 • GET /c/demo/analyza-prodeje?analyzovat=skupFir&nekatalogovePolozky=false&stredisko=code:A&stredisko=code:B
 • GET /c/demo/analyza-nakupu?analyzovat=adresar&clenit=skupZboz&datumOd=2012-01-01&mesicniSumace=true