Režim individuálních kódů ceníkových položek

V případě importu dokladů s položkami s vazbou na ceník lze aktivovat režim individuálních kódů odběratele / dodavatele. V tomto režimu lze na všech položkách dokladu ve vazbách na ceník použít místo obvyklého kódu zadaného prefixem „code:“ také individuální kód odběratele (resp. dodavatele).

Individuální kód je třeba také uvádět s prefixem „code:“ a musí být pro daného odběratele / dodavatele unikátní.

<winstrom version="1.0" article-individual-codes="true">
 <objednavka-prijata>
  <kod>OBP0004/2014</kod>
  <datVyst>2014-02-17</datVyst>
  <firma>code:FLEXIBEE</firma>
  ⋮
  <polozkyObchDokladu>
   <objednavka-prijata-polozka>
    <typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>
    <mnozMj>1.0</mnozMj>
    <sklad>code:SKLAD</sklad>
    <cenik>code:S001</cenik><!-- vyhledávání primárně dle kódu v individuálním ceníku odběratele -->
   </objednavka-prijata-polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </objednavka-prijata>
</winstrom>

Při vytváření objednávky se vyhledává položka nejprve v individuálním ceníku odběratele „FLEXIBEE“ podle kódu „S001„. Pokud v individuálním ceníku takový záznam neexistuje, pokračuje vyhledání ceníkové položky standardním způsobem.