Úrovně detailu

Kvůli zvýšení rychlosti nejsou implicitně vraceny všechny údaje, které evidujeme. Úroveň detailnosti údajů lze řídit. Tento seznam má význam jen u formátů XML, JSON, XLS a CSV. Další formáty jako je PDF či ISDOC to nijak neovlivňuje. Lze vybrat vždy jen jednu z úrovní.

Úroveň detailu je určena parametrem detail. Pro výpis seznamu záznamů je výchozí úroveň summary, pro detail záznamu je to full.

Ukázka: /c/firma/adresar?detail=summary

Kód Název Popis
id Identifikátor Jen primární klíč záznamu id a externí identifikátory
summary Přehled Základní přehled jako je id, lastUpdate, kod nebo nazev.
full Plný detail Přehled všech položek, které základní záznam obsahuje.
custom:... Uživatelský detail Pouze id a vyjmenované položky (viz níže).

Uživatelská úroveň detailu umožňuje vybrat libovolné položky k zobrazení. Je vhodné, pokud chcete pouze některé údaje, ale summary neobsahuje to, co potřebujete. Zápis v URL je speciální: /c/firma/adresar?detail=custom:nazev,ic způsobí, že se vyexportuje jen ID, název a IČ. Po řetězci custom následuje dvojtečka a za ní čárkou oddělený seznam položek, které se mají vyexportovat. Položka id se exportuje vždy, takže ji není třeba uvádět. Neznámé vlastnosti se ignorují.

Je možné specifikovat uživatelskou úroveň detailu i pro kolekce objektů. Za jméno kolekce stačí uvést seznam vlastností v závorkách, takto: /c/firma/cenik?detail=custom:kod,sady-a-komplety(cenik,cenikSada). To znamená, že z ceníku se vyexportuje pouze kód a kolekce sad/kompletů, přičemž pro každou sadu/komplet se vyexportují pouze vlastnosti cenik a cenikSada (a samozřejmě ID). Pokud je potřeba, tento zápis lze i vnořovat (např. /c/abc/cenik.xml?detail=custom:kod,sady-a-komplety(cenik(nazev),cenikSada)&includes=/cenik/sady-a-komplety/sady-a-komplety/cenik).

Kromě základní úrovně detailu lze parametrem relations řídit i další informace. Ty lze kombinovat oddělením čárkou:

Ukázka: /c/firma/adresar?relations=vazby,prilohy

Pozor: položky, které jsou řízené tímto výpisem, lze pouze exportovat z ABRA Flexi. Nelze je využít pro import do ABRA Flexi. Pro import je nutné vkládat data do samotné tabulky.


Kód Název Popis
vazby Vazby mezi doklady
prilohy Přílohy
sklad-karty Skladové karty (u ceníku)
polozky Položky dokladu

Lze také určit, aby místo pouhého ID ve vazbě se vložil celý objekt.

Ukázka: /c/firma/adresar?includes=/adresar/stat/

Pokud chcete includes aplikovat vícekrát oddělte je čárkou: ?includes=/adresar/stat/,/adresar/stredisko/