Dobropisy

Přes REST-API je možné provázat dobropis s fakturou.

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana> <!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
  <id>code:DOBROPIS1</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->

  <vytvor-vazbu-dobropis>
   <dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl> <!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
  </vytvor-vazbu-dobropis>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Lze uvést ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl>) podle obvyklých pravidel. Pokud tato faktura není nalezena, import skončí s chybou.

Jeden dobropis je možné navázat jen na jednu fakturu. Na jednu fakturu ale může být navázáno více dobropisů. V případě, že je již dobropis navázán na nějakou fakturu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou.

Přes REST-API je také možné vazbu dobropisu zrušit.

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana> <!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
  <id>code:DOBROPIS1</id>

  <zrus-vazbu-dobropis></zrus-vazbu-dobropis>
 </faktura-vydana>
</winstrom>