Import EET certifikátů

EET certifikáty je možné importovat v API rozhraní.

Import certifikátů:

Způsob volání

Lze využít HTTP metodu: PUT nebo POST.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/certifikat-eet/import, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Jsou podporovány výstupní formáty: XML nebo JSON.

Příklad volání:

curl -sk -u jmeno:heslo -T {jmeno_souboru} -X PUT(/POST)
"https://localhost:5434/c/{firma}/certifikat-eet/import?heslo={heslo}&provozovna={provozovna}"
-H 'Content-Type: {content-type}' -H 'Accept: {application/xml | application/json}'

Parametry

Oba parametry (heslo, provozovna) jsou povinné,

parametr heslo slouží k odemčení certifikátu a provozovna je označení Vaší EET provozovny.

Při špatném hesle a neplatné (či chybějící) provozovně dojde k chybě, operace skončí kódem 400.

Dále je nutné uvést v hlavičce atribut Content-Type, tato hodnota se řídí koncovkou zasílaného certifikátu:

application/x-x509-ca-cert – pro koncovky .crt a .der

application/x-pem-file – pro koncovku .pem

application/x-pkcs12 – pro koncovky .p12 a .pfx

application/pkix-cert – pro koncovku .cer