Individuální ceník

Přes REST API (i webové rozhraní) lze získat individuální ceník pro danou firmu či danou ceníkovou skupinu.

Chceme-li např. získat individuální ceník pro firmu, která má kód FIRMA, použijeme URL .../c/{firma}/adresar/code:FIRMA/individualni-cenik[.xml]. Jako obvykle dojde k přesměrování na číselné ID záznamu, výsledné URL je .../c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik (pokud má firma FIRMA interní ID 400). Lze samozřejmě použít i úroveň detailu.

/c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik Individuální ceník pro firmu, která má ID 400
/c/{firma}/cenikova-skupina/2/individualni-cenik Individuální ceník pro ceníkovou skupinu, která má ID 2

Parametry

Parametrem date v URL (formát YYYY-MM-DD) se nastaví, pro jaké datum se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, použije se aktuální datum.

Parametrem currency v URL se nastaví, pro jakou měnu se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, použije se tuzemská měna. Hodnotou tohoto parametru je zkratka požadované měny.

Parametrem centre v URL se nastaví, pro jaké středisko se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, vyexportují se nějlepší ceny bez ohledu na středisko. Hodnotou tohoto parametru je zkratka požadovaného střediska.

?date=2011-12-01 Individuální ceník k datu 1. prosince 2011.
?currency=EUR Individuální ceník v jiné měně než v tuzemské. V tomto případě EUR.
?centre=C Individuální ceník pro konkrétí středisko. V tomto případě středisko se zkratkou C.

Hledání obecné ceny pro zákazníka

Obdobně lze získat všechny varianty cen zboží pro všechny firmy a ceníkové skupiny:

/c/{firma}/individualni-cenik Kompletní přehled cen

Při hledání ceny v případě, že máte staženou celou tabulku „individualni-cenik“ je nutné postupovat podle těchto kroků:

  1. vyhledat cenu pro konkrétní firmu a zboží
  2. vyhledat cenu pro cenovou úroveň a zboží (cenovou úroveň lze nalézt u firmy v adresáři)
  3. použít standardní cenu zboží z ceníku
  4. na výslednou cenu je nutné aplikovat procentuální slevu firmy (je u firmy v adresáři)