Tvorba nabídky/objednávky z poptávky/nabídky

Přes REST API lze z poptávky vytvořit nabídku a to takto:

<poptavka-prijata>
 <id>code:POP0001/2013</id>
 <nabidni>
  <id>ext:NABIDKA</id>      <!-- nepovinný externí identifikátor vytvořené nabídky -->
  <typDokl>code:NAV</typDokl>   <!-- typ dokladu vytvořené nabídky, pokud není zadaný bere se z nastavení -->
 </nabidni>
</poptavka-prijata>

Obdobně je možno z poptávky i nabídky vytvořit objednávku:

<poptavka-prijata>
 <id>code:POP0001/2013</id>
 <objednej>
  <id>ext:OBJEDNAVKA</id>     <!-- nepovinný externí identifikátor vytvořené objednávky -->
  <typDokl>code:OBP</typDokl>   <!-- typ dokladu vytvořené objednávky, pokud není zadaný bere se z nastavení -->
 </objednej>
</poptavka-prijata>