Odpočet záloh a ZDD

Při vytváření dokladů (např. faktur) je potřeba umožnit odpočet jiným dokladem (např. zálohovou platbou).

Odpočet zálohy (vystavení daňového dokladu k platbě)

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>

  <id>code:ZDD-12/2014</id>

  <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
  <typDokl>code:ZDD</typDokl>

  <odpocty-zaloh>
    <odpocet> <!-- odpočet zálohy -->
      <castkaMen>1600.0</castkaMen> <!-- částka v měně určená pro odpočet -->
      <doklad>code:ZALOHA0001/2010</doklad> <!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->
      <id>ext:odpocet1</id> <!-- externí identifikátor vytvořené odpočtové položky -->
    </odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Odpočet ZDD

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>

  <id>code:VF-12/2014</id>

  <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>

  <odpocty-zaloh>
    <odpocet> <!-- odpočet zdd -->
      <castkaZaklMen>400.0</castkaZaklMen> <!-- částka základní sazby v měně určená pro odpočet -->
      <castkaSnizMen>400.0</castkaSnizMen> <!-- částka snížené sazby v měně určená pro odpočet -->
      <castkaSniz2Men>400.0</castkaSniz2Men> <!-- částka 2. snížené sazby v měně určená pro odpočet -->
      <castkaOsvMen>400.0</castkaOsvMen> <!-- částka osvobozená od DPH v měně určená pro odpočet -->
      <doklad>code:ZDD0001/2010</doklad> <!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->
      <id>ext:odpocet1</id> <!-- externí identifikátor vytvořených odpočtových položek -->
          <!-- identifikátor jednotlivých položek je doplněn o posfix -ZAKL, -SNIZ, -SNIZ2, -OSV -->
    </odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Při vytváření dokladů je možné využít i automatický odpočet zálohových dokladů a zálohových daňových dokladů.

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>

  <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>

  <odpocty-zaloh>
    <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->
    <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Zálohové faktury a ZDD musí mít v typu dokladu zaškrtnuto zaškrtávátko Povolit automatické odpočtení při vytvoření nového dokladu.
Pokud v jednom XML importujete více faktur s automatickým odpočtem, použijte mód atomic=“false“.

V případě, že importujete fakturu s nastaveným zaokrouhlováním, vytvořte nejdříve fakturu a až následně odpočítávejte zálohové doklady.

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana atomic="false">

  <!-- Vytvoření faktury se zaokrouhlením -->
  <id>ext:mojeId</id>
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>

 </faktura-vydana>
 <faktura-vydana>
  <id>ext:mojeId</id>
  <odpocty-zaloh>
    <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->
    <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>