Řazení záznamů

Záznamy lze samozřejmě řadit. Seznam hodnot, podle kterých lze řadit, je závislé na konkrétní evidenci.

Řazení je řízeno parametrem URL order. Tento parameter lze uvést opakovaně.

Ukázka: /c/firma/adresar?order=nazev

Lze řídit, zda řadit sestupně (order=nazev@A) nebo vzestupně (/c/firma/adresar?order=nazev@D).

Kvůli kompatibilitě s některými implementacemi, lze také použít parametr sort a dir (nabývá hodnot ASC a DESC).