Stránkování

Kvůli zvýšení výkonu webových aplikací se běžně používá systém „stránkování“. Seznam je rozdělen na stránky, které jsou uživateli zobrazeny a on mezi nimi může přepínat.

Stránkování se řídí parametry URL:

Parameter Název Ukázka
limit Maximální počet záznamů na jedné stránce. Implicitně je 20. Hodnota 0 vrací všechny záznamy bez omezení. /c/firma/adresar?limit=10
start Kolik záznamů přeskočit. Není závislé na parametru limit. /c/firma/adresar?limit=10&start=4
add-row-count=true Pokud uvedete tento parameter, bude do XML/JSON exportu přidán počet záznamů v dané evidenci (zohledňuje aplikované filtry). /c/firma/adresar.xml?add-row-count=true