Párování plateb

Pokladnu nebo banku lze spárovat s fakturou vydanou nebo přijatou následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
 <banka> <!-- uhrazující doklad; může být i "pokladni-pohyb" -->
  <id>code:BANKA1</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->

  <sparovani>
   <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FV1</uhrazovanaFak> <!-- uhrazovaný doklad -->
   <zbytek>ignorovat</zbytek> <!-- co dělat se zbytkem, pokud nastane -->
  </sparovani>
 </banka>
</winstrom>

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (např. při kurzovém rozdílu a nebo schází doplatit pár korun), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek. Lze zvolit tyto hodnoty:

 • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu
 • zauctovat: zbytek se zaúčtuje
 • ignorovat: zbytek se ignoruje
 • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu
 • castecnaUhradaNeboZauctovat: pokud je částka na uhrazujícím dokladu větší než na uhrazovaném, zbytek se zaúčtuje; pokud je menší, jedná se o částečnou úhradu
 • castecnaUhradaNeboIgnorovat: pokud je částka na uhrazujícím dokladu větší než na uhrazovaném, zbytek se ignoruje; pokud je menší, jedná se o částečnou úhradu

V tagu <sparovani/> lze navíc uvést ještě i následující. Není to povinné a standardně se bere z nastavení firmy.

 <!-- kurzový rozdíl, defaultně z nastavení firmy -->
 <krTypDokl></krTypDokl> <!-- typ dokladu pro kurzový rozdíl -->
 <krRada></krRada> <!-- řada pro kurzový rozdíl -->

 <!-- zbytek, defaultně z nastavení firmy -->
 <zbTypDokl></zbTypDokl> <!-- typ dokladu pro zbytek -->
 <zbRada></zbRada> <!-- řada pro zbytek -->

Analogicky lze provádět i odpárování:

<winstrom version="1.0">
 <banka>
  <id>code:BANKA1</id>
  <odparovani>
   <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FV1</uhrazovanaFak> <!-- nepovinné, lze vícekrát -->
  </odparovani>
 </banka>
</winstrom>

Pokud žádný uhrazovaný doklad není uveden, odpárují se všechny, které jsou s daným uhrazujícím dokladem spárovány.

Párování je idempotentní (tj. lze opakovat jeho volání).

Automatické párování

Přes API lze vyvolat i automatické párování plateb. Zatím nelze řídit postup párování (např. ignorovanou částku apod.).

curl -H "Accept: application/xml" -u winstrom:winstrom -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/banka/automaticke-parovani

Původní způsob párování pouze přes REST API

Je podporován i zastaralý způsob, kterým šlo párovat pouze přes REST API (nikoliv XML importem) na URL /c/{firma}/parovani-uhrad.

<winstrom version="1.0">
 <sparovani>
  <uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FP1</uhrazovanaFak> <!-- faktura -->
  <uhrazujiciDokl type="banka">code:BANKA1</uhrazujiciDokl> <!-- bankovní doklad -->
  <zbytek>ignorovat</zbytek> <!-- zbytek ignorovat -->
 </sparovani>
</winstrom>
<winstrom version="1.0">
 <odparovani>
  <uhrazujiciDokl>code:foo</uhrazujiciDokl> <!-- povinné -->
  <uhrazovanaFak>code:bar</uhrazovanaFak> <!-- nepovinné, lze vícekrát -->
 </odparovani>
</winstrom>