Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu lze vytvářet přes REST API jednoduchým voláním metodou PUT nebo POST:

/c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/prikaz-k-inkasu Pro zadaný bankovní účet vytvoří příkaz k inkasu ze všech dosud neuhrazených dokladů.
/c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/prikaz-k-inkasu?splatnost=2014-10-14&datVystOd=2014-09-01&datVystDo=2014-09-31 Pro zadaný bankovní účet vytvoří příkaz k inkasu se zadanou splatností ze všech dosud neuhrazených dokladů v uvedeném období.

Vstupy

Zpracování poadavku se řídí těmito parametry:

parametr typ popis výchozí hodnota
splatnost datum yyyy-mm-dd datum splatnosti příkazu následující všední den
datVystOd datum yyyy-mm-dd datum vystavení nejstaršího hrazeného dokladu neomezeno
datVystDo datum yyyy-mm-dd datum vystavení nejmladšího hrazeného dokladu aktuální datum

Do vytvářeného příkazu k inkasu jsou zahrnuty doklady splňující tyto podmínky:

 1. doklad je typu vydaná faktura nebo pohledávka s kladnou (nenulovou) hodnotou,
 2. doklad je typu přijatá faktura nebo závazek se zápornou (nenulovou) hodnotou,
 3. nejedná se o zálohový daňový doklad,
 4. forma úhrady dokladu je „převodem“,
 5. doklad má vyplněné bankovní spojení (číslo účtu),
 6. měna dokladu je shodná s měnou účtu,
 7. doklad ještě není zcela uhrazen (může být částečně),
 8. doklad se dosud nevyskytuje na příkazu k inkasu,
 9. na dokladu není nastaven zákaz proplacení (faktura přijatá),
 10. doklad je schválen k platbě, je-li vyžadován podpis před vystavením příkazu k úhradě,
 11. datum vystavení dokladu vyhovuje zadaným kritériím (viz parametry datVystOd a datVystDo).

Výstupy

Úspěšné zpracování požadavku může vracet tyto stavy:

200 Nebyly nalezený žádné vhodné doklady pro vytvoření příkazu.
201 Příkaz k inkasu byl vytvořen, URL je uvedeno v hlavičce Location.