Realizace objednávky

Přes REST API lze realizovat objednávku a to takto:

 • faktura vydaná (faktura-vydana)
 • faktura přijatá (faktura-prijata)
 • skladový pohyb (skladovy-pohyb)
 • prodejka (prodejka)

Lze určit typ dokladu (typDokl), datum vystavení (datVyst) a sklad (sklad). Pokud nejsou uvedeny, použije se výchozí typ dokladu z objednávky a aktuální datum.

Můžete také určit zda se mají při nedostatku zboží generovat požadavky na výdej (<generovatPozadavky>true</generovatPozadavky>)

Objednávku lze realizovat na několikrát (např. dle dostupnosti zboží). Informace o stavu realizace je možné získat z položek objednávky.

Realizace objednávky byla navrhovaná především pro čtečky čárového kódu. Proto je jedno zda je zadáno výrobní číslo nebo zboží (pouze EAN). EAN se uvádí buď přímo a nebo s prefixem ean:. Doporučujeme používat tento prefix při zadání EANu.

Vytvářenému dokladu je možné přiřadit externí identifikátor, pomocí kterého je možné ho ještě v průběhu stejného importu modifikovat. V případě realizace do faktury vydané / přijaté je možné uvést již existující doklad, ke kterému budou přidány nově realizované položky. Pro ostatní typy realizací dochází vždy k vytvoření nového dokladu a uvedení existujícího dokladu způsobí chybu importu.

Příklady XML

Základní jednoduchá realizace dle identifikace zboží:

<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <realizaceObj type="faktura-vydana"> 
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo> 
    
    <mj>1</mj>  
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Realizace dle identifikace řádku v objednávce:

<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <realizaceObj type="faktura-vydana"> 
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <cisRad>1</cisRad> <!-- číslo řádky v objednávce -->
    <!-- lze také použít externí identifikátor řádku <id>extId...</id> -->
    <mj>1</mj>
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Kompletní struktura XML:

<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <realizaceObj type="faktura-vydana"> <!-- faktura-vydana/prodejka/faktura-prijata/skladovy-pohyb-->
  <id>ext:...</id> <!-- nepovinné externí id vytvořeného dokladu -->
  <typDokl>...</typDokl>
  <sklad>...</sklad>
  <generovatPozadavky>true</generovatPozadavky> <!-- nepovinné -->
  <odpocetZaloh>true</odpocetZaloh> <!-- u vydané faktury říká zda se mají odpočítat navázané zálohy -->
  <cisDosle>...</cisDosle> <!-- u přijaté faktury povinné -->
  <datSplat>2013-01-01</datSplat> <!-- u přijaté faktury povinné -->
  <polozkyObchDokladu>
   <polozka>
    <!-- nasleduji tri zpusoby identifikace polozky -->
    <!-- <id>extId...</id> -->
    <!-- <cisRad>1</cisRad> -->
    <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo> <!-- EAN ceníku nebo výrobní číslo -->
    
    <mj>1</mj> <!-- pokud se najde podle EAN nebo výrobního čísla z předcházející řádky, je to vždy 1; nemusí se uvádět, pokud je uveden seznam výrobních čísel -->
    <vyrobniCisla> <!-- použito pokud se nenajde podle výrobního čisla - tj. u přijatých faktur je nutné zadat výrobní čísla vždy pokud jsou vyžadovány -->
     <vyrobniCislo>123</vyrobniCislo>
     <vyrobniCislo>456</vyrobniCislo>
    </vyrobniCisla>
   </polozka>
  </polozkyObchDokladu>
 </realizaceObj>
</objednavka-prijata>

Ukázka použití JSON:

{ 
 "flexibee":{ 
  "objednavka-prijata":{ 
   "id":"code:OBP0004/2012",
   "realizaceObj@type":"faktura-vydana",
   "realizaceObj":{ 
    "typDokl":"code:FAKTURA",
    "polozkyObchDokladu":[ 
     { 
       "cisRad":1,
       "mj":"1",
       "vyrobniCisla": [ 123, 456 ]
     }
    ]
   }
  }
 }
}

Tvorba zálohy

Dále lze z objednávky přijaté vytvořit zálohovou fakturu.

<objednavka-prijata>
 <id>code:OBP0004/2012</id>
 <tvorbaZalohy> 
  <id>ext:...</id> <!-- nepovinné externí id vytvořeného dokladu -->
  <typDokl>...</typDokl>
  <castka>...</castka>  <!-- částka vytvářené zálohy -->
  <procent>...</procent> <!-- alternativní zadání částky zálohy zadáním procent z celkové částky objednávky -->
 </tvorbaZalohy>
</objednavka-prijata>