Stav skladu k datu

Přes REST API lze zjišťovat stav skladu na URL:

/c/{firma}/stav-skladu-k-datu, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Parametry

Parametr * Popis Výchozí hodnota
sklad × Identifikátor skladu, který lze zadat jako:

  1. celočíselný identifikátor
  2. vyhledávací kód (code:KOD_SKLADU)
datum Datum k němuž se provádí zjištění stavu skladu. Do výpočtu jsou zahrnuty skladové pohyby s datem vystavení do zadaného data včetně. Aktuální den

* = povinný parametr

Ukázky

  • GET /c/demo/stav-skladu-k-datu?sklad=4
  • GET /c/demo/stav-skladu-k-datu?sklad=code:SKLAD&datum=2012-12-12