Vytvoření a zrušení účelu GDPR

Účel GDPR pro záznam lze přes XML vytvořit následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana> <!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->
  <id>code:FAKTURA1</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->

  <vytvor-ucel>
   <definiceUcelu>code:DEFINICE</definiceUcelu>
   <poznam>Uživatelská poznámka</poznam> <!-- nepovinné -->
  </vytvor-ucel>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Účel GDPR lze také odvázat a smazat:

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana> <!-- záznam, může být z kterékoliv podporované evidence" -->
  <id>code:FAKTURA1</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti záznamu jako při běžném importu -->

  <zrus-ucel>
   <id>1</id>
  </zrus-ucel>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Identifikátor účelu se získá dotazem na konkrétní evidenci. Ty, které podporují GDPR, obsahují relaci „ucely“.