Úhrada faktury z přeplatků v pokladně a bance

Jednou z funkcí ABRA Flexi je možnost uhradit fakturu z přeplatků v bance nebo pokladně. Při párování úhrady na fakturu je vyplněna firma a pokud je úhrada větší než faktura, zůstane přeplatek. Ten je pak možné automaticky pomocí této funkce napárovat na fakturu.

K tomu slouží akce uhrad-preplatky takto:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana action="uhrad-preplatky">
    <id>17</id>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

Akci lze vyvolat i dávkově nad skupinou dokladů pomocí filtru:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana action="uhrad-preplatky" filter="not stavUhrK begins 'stavUhr.uhrazeno' and typDokl = 'code:INTERNET'">
  </faktura-vydana>
</winstrom>