Sestavování URL

Struktura URL pro ABRA Flexi se skládá z několika částí:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/<ID záznamu>.<výstupní formát>
  • <identifikátor firmy>: jednoznačná identifikace firmy
  • <evidence>: typ evidence (adresář, objednávka, faktura, …)
  • <ID záznamu>: identifikátor záznamu
  • <výstupní formát>: výstupní formát (XML, JSON, …). Pokud není uvedeno zohledňuje se hlavička Accept, případně je vrácena HTML forma.

Výpis evidence

Pokud chcete výpis položek evidence (viz výpis), neuvádějte žádný identifikátor záznamu:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>

Je také možné použít filtraci:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/(<filtr>)

Sumace záznamů

Pokud potřebujete získat základní sumace o dané evidenci, použijte sumaci:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/$sum

Je také možné kombinovat filtraci a sumaci:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/(<filtr>)/$sum

Přehled atributů

Pro každou evidenci je možné získat seznam atributů, které tato evidence podporuje. Tento přehled zohledňuje přístupová práva a licencování.

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/properties

Přehled tiskových reportů

U evidence si můžete zobrazit seznam podporovaných reportů pro tisk do PDF:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/reports

Přehled podevidencí

Každá evidence může mít podevidenci (relaci). Příkladem může být položka faktury nebo kontakty u adresáře. Tyto záznamy jsou obvykle přístupné i přímo jako evidence. Rozdíl je v tom, že podevidence je filtrována danou relací. Přehled podevidencí lze získat takto:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/relations

S podevidencemi lze pak pracovat stejně jako s evidencí:

/c/<identifikátor firmy>/<evidence>/<ID záznamu>/<podevidence>

Pokud chcete při exportu z ABRA Flexi exportovat se záznamem i jeho podevidence, použijte parametr ?relations=vazby,prilohy,bankovniSpojeni.

Všechny podporované parametry

ABRA Flexi podporuje mnoho atributů a na této stránce je jejich popis.


?dry-run=true Testovací uložení (dry-run)
?fail-on-warning=true Pokud nastane varování, neukládej záznam (Validace dat)
?report-name=faktura Jméno tiskového výstupu při exportu do PDF
?report-lang=en Jazyk, ve kterém se má vygenerovat tiskový výstup při exportu do PDF
?report-sign=true Zda se má PDF vyexportovat elektronicky podepsané
?detail=summary Definice úrovně detailu
?mode=ruby Podpora pro RubyOnRails
?limit=100 Stránkování
?start=10 Stránkování
?order=nazev@A Řazení záznamů
?sort=nazev&dir=desc Řazení záznamů pro ExtJS
?add-row-count=true Přidání celkového počtu záznamů do výstupu (Stránkování)
?relations=vazby Doplnění dat z relace (viz úrovně detailu) Přehled relací lze získat pro každou evidenci (/relations).
?includes=faktura-vydana/stredisko Zahrnutí souvisejícího objektu úrovně detailu
?use-ext-id=ESHOP,MUJ Pokud objekt obsahuje externí ID typu ESHOP nebo MUJ, používej jej jako vazební.
?use-internal-id=true Kromě atributů ref a showAs u objektů dodá i atribut internalId, který obsahuje vnitřní ID záznamu
?stitky-as-ids=true Štítky se budou exportovat i importovat ne jako seznam kódů, ale jako seznam číselných ID
?only-ext-ids=true Primární klíč se nebude exportovat, elementy <id> budou obsahovat pouze externí ID. Podobné no-ids, ale ovlivňuje i podevidence.
?no-ext-ids=true Odpověď nebude obsahovat externí identifikátory (optimalizace výkonu)
?no-ids=true Odpověď nebude obsahovat žádné primární identifikátory (optimalizace výkonu). Ovlivňuje pouze hlavní evidenci.
?code-as-id=true Pokud má objekt unikátní kód, vyexportuje se (kromě elementu <kod>) i jako <id>code:...</id>
?no-http-errors=true Pokud nastane při zpracování požadavku chyba typu 4xx, server stejně pošle 200 OK
?export-settings=true Exportuj na začátku i jeden extra záznam s aktuálním nastavením
?as-gui=true Zapne funkce, které doplní výstupy pro zpracování GUI
?code-in-response=true V odpovědi bude u každého objektu nejen ID a URL, ale i kód.
?add-global-version=true Odpověď bude obsahovat číslo globální verze aktuální při provádění exportu.
?encoding=iso-8859-2 Určuje kódování vstupního/výstupního souboru ve formátu CSV.
?delimeter=; Určuje oddělovač vstupního/výstupního souboru ve formátu CSV.
?format=awis Na výstupní XML bude aplikována jedna ze zakompilovaných XSL transformací (zde awis).
?auth=http Vynutí přihlášení pomocí HTTP autentizace, čímž lze změnit například výchozí způsob přihlašování ve WUI.
?auth=html Vynutí autentizaci pomocí HTML formuláře. To může být užitečné k potlačení automatické SSO autentizace.
?skupina-stitku=SKUPINA1,SKUPINA2 Umožní seskupení štítků při exportu dle skupiny (více štítky).