Uživatelské mailové šablony

Přes REST API (i webové rozhraní) lze vytvořit a získat mailové šablony pro posílání dokladů a Aktualizaci mezd. Tato evidence je dostupná pouze pro licenci Premium.

Chceme-li získat šablonu, použijeme standardně URL /c/{firma}/sablona-mail/{id}. Lze samozřejmě použít i úroveň detailu.

Pro vytvoření šablony pošleme XML/JSON na URL /c/{firma}/sablona-mail.

Chceme-li šablonu připojit k typu dokladu (zde konkrétně typ faktury vydané), na výše zmíněné URL pošleme například takovéto XML:

<winstrom version="1.0">
 <typ-faktury-vydane>
  <kod>{kod}</kod>
  <nazev>FAV se šablonou</nazev>
  <modul>FAV</modul>
  <radaPrijem>code:FAKTURA-STANDARD</radaPrijem>
  <typDoklK>typDokladu.faktura</typDoklK>
  <sablonaMail>
    {text-sablony}
  </sablonaMail>
  <poznam>Šablona pro faktury vydané</poznam>
 </typ-faktury-vydane>
</winstrom>

Příklad šablony a Freemarker proměnné

Využívá se šablonovací systém FreeMarker.

Před uložením šablony program zkontroluje, zda šablona neobsahuje nepovolené výrazy.

V šablonách je možné použít následující proměnné:

 • ${application} – Název aplikace, tedy „ABRA Flexibee“
 • ${user} – Objekt uživatele, se kterým můžeme dále pracovat
 • ${company} – Nastavení firmy
 • ${uzivatelJmeno} – Vaše křestní jméno
 • ${uzivatelPrijmeni} – Vaše příjmení
 • ${titulJmenoPrijmeni} – Vaše celé jméno, včetně dosažených titulů
 • ${nazevFirmy} – Název firmy
 • ${object} – Obecný přístup na předávaný objekt
 • ${doklad} – Doklad určený k odeslání

Příklad použití těchto proměnných v šabloně


Dobrý den, zasílám Vám doklad ${doklad}, jehož interní číslo je ${doklad.kod}. Jmenuji se ${uzivatelJmeno} ${uzivatelPrijmeni}, včetně mého titulu ${titulJmenoPrijmeni}, pracuji pro ${nazevFirmy}. Mé telefonní číslo je ${user.mobil}, DIČ firmy je ${company.dic}.