Uživatelské vazby

Uživatelské vazby umožňují provázat libovolný objekt s jiným. U každé vazby je nutné uvést typ vazby a provázané objekty.

Vazby mohou být dvou druhů:

 • ruční – provázané v aplikaci nebo importem
 • automatické – objekty jsou automaticky zařazovány podle konfigurace typu vazby (filtrem)

Výpis objektů ve vazbě:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby

Je také možné udělat, aby navázaný objekt byl přímou součástí exportu vazeb:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby.xml?detail=full&includes=/winstrom/uzivatelska-vazba/object

Pro výpis je také možné využít konfiguraci relací a exportovat je jako součást objektu:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1.xml?relations=uzivatelske-vazby

Ukázka importování ruční vazby:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
 <adresar>
  <id>109</id>

  <uzivatelske-vazby>
   <uzivatelska-vazba>
    <id>ext:VAZBA:TESTEXTID-CEN</id>
    <evidenceType>cenik</evidenceType>
    <object>code:SKL</object>
    <popis>popisek skl</popis>
    <poznam>poznam skl</poznam>
    <vazbaTyp>code:ADRCEN</vazbaTyp>
   </uzivatelska-vazba>
  </uzivatelske-vazby>
 </adresar>
</winstrom>

Mazání vazby

Ukázka mazání ruční vazby:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
 <uzivatelska-vazba action="delete">
  <id>ext:VAZBA:TESTEXTID-CEN</id>
 </uzivatelska-vazba>
</winstrom>