Podporované typy proměnných

Typy proměnných jsou použivány při exportu a importu do XML či JSON a při filtraci.

Strojový název Název Poznámka Ukázka
string Řetězec Kódování je unicode. Lze tedy použít libovolný znak. šílený koníček
こちらは田中さんです
integer Celé číslo Musí být bez mezer. Jde o znaménkový 4bajtový integer, ovšem rozsah může být omezený (viz přehled položek dané evidence) 12
numeric Desetinné číslo Musí být bez mezer, oddělovačem desetinných míst je tečka. Jde o 8bajtový double, ovšem rozsah může být omezený (viz přehled položek dané evidence) 12.5
date Datum Datum ve formátu YYYY-MM-DD; lze zadat i časovou zónu (YYYY-MM-DDZZZ), ale ta bude ignorována.
ZZZ je označení časové zóny (Z nebo +HH:MM nebo -HH:MM).

  • Podporované formáty vycházejí z W3C specifikace.
  • Pro filtraci je možné použít pouze zápis bez časové zóny.
1980‑05‑06
2015‑01‑30Z
2008‑09‑01+02:00
datetime Datum + čas Datum a čas ve formátu YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS.SSS; lze zadat i časovou zónu (YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS.SSSZZZ), ale ta bude ignorována.
ZZZ je označení časové zóny (Z nebo +HH:MM nebo -HH:MM).

  • Podporované formáty vycházejí z W3C specifikace.
  • Pro filtraci je možné použít pouze zápis bez časové zóny.
1980‑05‑06
1980‑05‑06T12:30:12
2015‑01‑30T22:55:33Z
2008‑09‑01T17:18:14+02:00
2008‑09‑01T17:18:14.075+02:00
logic Logická hodnota boolean true
false
select Výběr jedné z hodnot Výběr jedné z hodnot. Je reprezentován jako řetězec. typVztahu.odberDodav
relation Vazba mezi daty Vstupem je záznam z jiné evidence (přehled typů identifikátorů) 123
code:CZK