Vazby ZDD

Přes REST-API je možné provázat zálohový daňový doklad ZDD s platbou bankovního nebo pokladního dokladu uhrazující zálohu.

<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a bankou -->
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <!-- zálohový daňový doklad -->
  <id>code:VF1-0001/2017</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
  <vytvor-vazbu-zdd>
   <uhrada type="banka">code:B+0001/2017</uhrada>
  </vytvor-vazbu-zdd>
 </faktura-vydana>
</winstrom>
<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a pokladnou -->
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <!-- zálohový daňový doklad -->
  <id>code:VF1-0001/2017</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
  <vytvor-vazbu-zdd>
   <uhrada type="pokladni-pohyb">code:P+0001/2017</uhrada>
  </vytvor-vazbu-zdd>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Identifikátor platebního dokladu (tag <uhrada>) lze uvést podle obvyklých pravidel. Pokud tento platební doklad není nalezen, import skončí s chybou.

Pokud není uveden typ úhrady (atribut type) má se za to, že typ úhrady je bankovní doklad.

<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a úhradou bez uvedením typu platby -->
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <!-- zálohový daňový doklad -->
  <id>code:VF1-0001/2017</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
  <vytvor-vazbu-zdd>
   <uhrada>code:B+0001/2017</uhrada>
  </vytvor-vazbu-zdd>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Jeden ZDD je možné navázat pouze na jednu platbu a na jednu platbu může být navázán pouze jeden ZDD. V případě, že je již ZDD navázán na nějakou paltbu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou. Stejně tak v případě, že je již platba navázána na nějaký ZDD a mělo by dojít k navázání téže platby na nějaký jiný ZDD, import také skončí s chybou.

Přes REST-API je také možné vazbu ZDD zrušit.

<!-- zrušení vazby zdd -->
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <!-- zálohový daňový doklad -->
  <id>code:VF1-0001/2017</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
  <zrus-vazbu-zdd/>
 </faktura-vydana>
</winstrom>