Zaúčtování prodejek

REST API dovoluje vykonat službu Zaúčtovat prodejky voláním PUT nebo POST na adresu /c/{firma}/pokladni-pohyb/zauctovat-prodejky.[json|xml]?datum=2019-12-31&kasa=35&pokladna=2&typPokDokl=5'.

Parametry

  • datum – v GUI pole „Zaúčtování prodejek z data“ (povinné) – formát yyyy-mm-dd
  • kasa – v GUI pole „Prodejky z kasy“ (povinné) – ID z evidence typ-prodejky
  • pokladna – v GUI pole „Pokladna“ (povinné) – ID z evidence pokladna
  • typPokDokl – v GUI pole „Typ pokladního dokladu“ (povinné) – ID z evidence typ-pokladni-pohyb
  • cisRada – není povinný parametr, je vyžadován, pokud není nalezena číselná řada odpovídající pokladně a typu pokladního dokladu – ID z evidence /rada-pokladni-pohyb

Pro všechny parametry identifikující záznam, lze kromě číselného ID použít i ostatní podporované typy identifikátorů (např. &kasa=code:KASA).