Napojení na Amazon Marketplace

Vhodné pro varianty:

basicbusinesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server

195 Kč měsíčně

45 Kč za další napojení

nebo

2090 Kč ročně

495 Kč za další napojení

bez DPH

Mějte v účetnictví platby realizované při prodeji na Amazon Marketplace rychle a bez práce. Prostřednictvím služby EXPANDO každých 60 minut vyhledáme nově uhrazené faktury na Amazon Marketplace a ve vašem FlexiBee vytvoříme odpovídající bankovní doklady (platby). Neztrácejte svůj čas ručním stahováním a nahráváním výpisů.

Co doplněk umožňuje?

  • Automatické vytváření bankovních dokladů (tj. plateb) ve FlexiBee dle uhrazených faktur.
  • Volitelné spouštění automatického párování vytvořených plateb s doklady:
    • Párování příchozích plateb s vydanými fakturami a dobropisy přijatých faktur.
    • Párování odchozích plateb s přijatými fakturami a dobropisy vydaných faktur.
    • Zvolit z několika strategií párování plateb, např. párovat jen dle shody částky.

Uhrazené faktury jsou v datech Amazon Marketplace automaticky vyhledávány každou hodinu po celý den. Jsou-li nalezeny, vytvoří Dativery ve vašem účetnictví odpovídající záznamy, takže platby máte do FlexiBee přenesené do hodiny od zaplacení faktury a to bez starostí. K dispozici máte nejen automat – kdykoliv můžete ručně spustit okamžité hledání zaplacených faktur včetně následného vytvoření plateb ve FlexiBee.

Podle vašeho nastavení je po importu plateb do FlexiBee spouštěno párování plateb s vydanými fakturami ve FlexiBee. Ve výchozím nastavení jsou platby s fakturami spárované, pokud odpovídá variabilní symbol a zároveň částka s údaji dokladu. Můžete však zvolit i jinou strategii párování, která shodu platby a dokladu hodnotí jinak.

Proč si tento doplněk vybrat?

Nechcete celé hodiny ručně vytvářet doklady na jednotlivé platby? Platby realizované na Amazon Marketplace vznikají díky tomuto doplňku ve FlexiBee v průběhu každého dne, bez práce a starostí uživatele. Automatické párování těchto plateb zajistí správné nastavení stavu úhrady u vašich faktur. Více informací naleznete na blogu Dativery.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Aktuálně není možná aktivace přímo z tohoto rozhraní doplňků. Je potřeba kontaktovat našeho partnera, společnost Dativery, která doplněk vyvíjí i spravuje a aktivovat si u nich daný scénář.