Automatické generování faktur ze smluv

Instalace individuálně

1 850 Kč / hod.

Doplněk v pravidelné frekvenci zajišťuje generování faktur z odběratelských smluv prostřednictvím platformy Make.com.

Co doplněk umožňuje?

  • Automatické vygenerování faktur z odběratelských smluv. Standardně je nezbytné faktury ze smluv generovat ručně.
  • Jednou denně (v 01:00) dochází ke spuštění automatu, který faktury vygeneruje. To samozřejmě za předpokladu, že mají-li být dle předpisu smlouvy faktury vygenerovány.
  • Vygenerovány budou ty smlouvy, které mají aktivní možnost "Automaticky generovat" u položky smlouvy.
  • O každé generaci jste informování na předem určený e-mail. Ten vždy obsahuje souhrnné informace o všech vygenerovaných fakturách.
  • Vygenerované faktury lze volitelně automaticky odesílat na e-maily odběratelů.

Modelový příklad

Standardně je nezbytné faktury ze smluv generovat vždy ručně. Doplněk zajistí, že budou faktury (dle předpisu smlouvy) automaticky vygenerovány bez Vašeho dalšího přičinění.

Po dokončení generace faktur obdržíte e-mail se seznamem faktur, co byl v daný den vygenerován.Proč si tento doplněk vybrat?

Pokud chcete ušetřit čas, nechat faktury generovat na pozadí (lze navázat i na automatické odesílání e-mailem) a věnovat se důležitější práci, než je běžná operativa.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pro využití služby je zapotřebí mít aktivní REST API rozhraní ABRA Flexi, autentizace pak probíhá přes API uživatele nebo standardního uživatele s administrativními právy. Dále je potřeba mít k dispozici aktivní plán od spol. Make.com. Objednávku doplňku proveďte, prosím, formou e-mailu na podporaflexi@abra.eu nebo tel. 371 124 321.