Časové rozlišení ve FlexiBee

Vhodné pro varianty:

basicbusinesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server Vyžaduje API uživatele

290 Kč měsíčně

bez DPH

Časové rozlišení dokladů je nezbytnou funkcí pro zaúčtování dokladů za služby poskytované v delším časovém období.

Co doplněk umožňuje?

  • Časově rozlišit faktury vydané, přijaté, pohledávky a závazky.
  • Hromadné zpracování – rozlište najednou třeba 20 dokladů.
  • Zachovat původní doklad beze změny, protože se nijak při rozlišení nijak nemění.
  • Při změně přegenerovat rozlišení – pokud změníte zaúčtování na zdrojovém dokladu, snadno přegenerujete i rozlišující doklady.
  • Zajistit snadnou přístupnost veškerých dokladů díky uživatelské vazbě.

Potřeba časového rozlišení dokladů vyplývá z nutnosti zaúčtovat náklady a výnosy vždy do období, s nímž časově a věcně souvisí. Např. při fakturaci služby na rok dopředu či při úhradách nájemného dopředu nebo naopak zpětně. Jen při používání časového rozlišení získáte v takových případech správný hospodářský výsledek a také věrný obraz průběžného ekonomického stavu společnosti.


Proč si tento doplněk vybrat?

Když potřebujete zaúčtovat doklady za služby poskytované v delším časovém období.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Aktuálně není možná aktivace přímo z tohoto rozhraní doplňků. Je potřeba kontaktovat našeho partnera, společnost Dativery, která doplněk vyvíjí i spravuje a aktivovat si u nich daný scénář.