Faktura vydaná se slevou z cenové úrovně

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Používáte cenové úrovně a chcete je zobrazit v tiskovém reportu faktury? Používejte upravenou tiskovou sestavu.

Co doplněk umožňuje?

  • Tisk vydané faktury se slevou z cenové úrovně.
  • Pro každou položku tiskne výši slevy (v %) a cenu před slevou.
  • V sumáři tiskne cenu celkem před slevou a celkovou výši slevy.
  • Pro cizoměnové doklady je přepočet správný pouze pokud je tuzemská měna přepočítávána kurzem a cena položka není pevně stanovena formou individuální ceny.
Proč si tento doplněk vybrat?

Evidujete různé skupiny odběratelů, z nichž každá má jinou slevu nastavenou pomocí cenové úrovně? Report slevu zobrazuje pro každou položku, i v celkovém sumáři.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup v nabídce tisku nad vydanými fakturami. Můžete jej rovněž nastavit jako výchozí report pro tisk. Nastavení provedete v typu faktury (Prodej -> Typy dokladů -> Typy vydaných faktur).