Narovnej datumy

Vhodné pro varianty:

basicbusinesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Slouží k nastavení skutečného data založení na datum vystavení v hlavičce dokladu.

Co doplněk umožňuje?

  • Slouží k přepisu skutečného data založení (uloženého v databázi) na datum vystavení v hlavičce dokladu

Každá položka skladového dokladu obsahuje datum vystavení (uživatelsky editovatelný) a skutečný datum založení (uložený v databázi, uživatelsky ho není možné editovat).

Standardně datum skutečného založení vždy odpovídá dni, kdy byl doklad skutečně založen (změnou data vystavení ke změně skutečného data založení nedojde).

Narovnání datumů slouží k přepisu skutečného data založení na datum vystavení v hlavičce dokladu.


Upozornění

Zpětným zadáním skladového pohyb a následným spuštěním narovnání datumů by mohlo dojít k zápornému stavu skladu. Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, FlexiBee Vám nepovolí narovnání datumů provést.

Obecně si však položky v záporu můžete zobrazit pomocí tlačítka v horní liště.

Po dokončení procesu je zapotřebí spustit Přepočet skladu (Nástroje -> Přepočet skladu) - z toho důvodu, aby zpětně založené skladové pohyby aktualizovali ceny v těch následujících.Proč si tento doplněk vybrat?

Může se stát, že potřebujete zpětně založit skladový doklad. Standardně však datum skutečného založení odpovídá vždy dni, kdy byl založen (nikoliv datu vystavení). Pro narovnání datumů použijte následující doplněk.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pro aktivaci je nutno kontaktovat obchodní oddělení.