Kopírování nastavení nástěnky jiného uživatele

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Potřebujete zkopírovat nastavení zobrazneí jednoho z uživatelů k uživateli jinému? Využijte naše uživatelské tlačítko.

Co doplněk umožňuje?

  • Kopírování následujícího nastavení: Sloupce (zobrazení, pořadí); Filtry (uložené filtry); Formuláře (nastavení formuláře); Nástěnka
  • Filtry a sloupce jsou kopírovány i v rámci desktopové aplikace.
  • V doplňku lze určit, ze kterého uživatele má být nastavení zkopírováno společně s tím, ke kterému má být následně uloženo.
  • Nastavení uživatele, ke kterému je nastavení jiného kopírováno, po zkopírování zaniká.
  • Po dokončení kopírování mohou být nastavení uživatelů nadále upravována nezávisle na sobě.