Změna výchozí tiskárny

Vhodné pro varianty:

businesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Doplněk umožňuje obecně nastavit libovolnému tiskovému výstupu konkrétní tiskárnu. Pokud je tento parametr nastaven, nepoužije se výchozí systémová tiskárna, ale tiskárna nastavená v tomto parametru..

Co doplněk umožňuje?

 • Tisknout například doklad z prodejní kasy automaticky na termotiskárnu

Do přiloženého XML nastavte systémový název Vaší termotiskárny do pole hodnota. Pole musí obsahovat systémový název tiskárny, např. „Canon LBP6310“ (včetně mezer, viz snímek níže).

<winstrom version="1.0">
 <parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramVychoziTiskarna'">
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramVychoziTiskarna</paramK>
  <hodnota>Název vaší termotiskárny</hodnota>
  <kodReportu>/resources/wsreports/_globalreports/prodejka/prodejka60mm.jasper</kodReportu>
 </parametr>
</winstrom> 


Seznam tiskáren v systému Windows:


Proč si tento doplněk vybrat?

V případě, že v ABRA FlexiBee potřebujete pro tisk štítků termotiskárnu a pro doklady laserovou tiskárnu.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Tento doplněk je zdarma. Výsledný soubor uložte jako XML a nahrajte do FlexiBee pomocí menu Nástroje > Import > Import XML. Po importu do FlexiBee aplikaci restartujte.