Rozdělení úhrady zálohy

Vhodné pro varianty:

basicbusinesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Aplikace umožňuje rozdělit platbu v bance pro přesnou úhradu zálohy. Zálohu aplikace sama naleznete podle variabilního symbolu platby, nabídne rozdělení platby a rozdělenou platbu se zálohou spáruje.

Co doplněk umožňuje?

  • Rozdělení úhrady zálohy do dvou plateb. Podle částky nalezené zálohy nabídne rovnou částky, podle kterých platbu rozdělit. Pokud bychom chtěli uvést jako zbytek částku, která by neodpovídala celkovému součtu původní platby, nedovolí nám aplikace platbu rozdělit.
  • Rozhraní aplikace nám zobrazí opis zálohové faktury i bankovního pohybu, který se chystáme rozdělit.
  • Po potvrzení rozdělení dojde ke spárování nově rozdělené platby se zálohou a zároveň k vytvoření nového bankovního pohybu na zbývající částku. Zbytek je označen popisem "Přeplatek - vrátit".
  • Aplikace umí rozdělit úhradu vydané i přijaté zálohy.

Kde doplněk nalezneme ve webové aplikaci? V detailu příslušného bankovního pohybu.