Jak ve mzdových závazcích skrýt jméno zaměstance?

Pokud potřebujeme nastavit, aby se v ostatních závazcích vygenerovaných z mezd neobjevovala jména zaměstnanců, můžeme využít pokročilý parametr paramMzdyOstatniZavazkyBezJmena.xml

Abychom mohli používat pokročilé parametry, je nutné mít povolenou pokročilou parametrizaci v licenci, případně mít licenci Premium. Následně stačí zvolit Nástroje > Import > Import z XML a pokročilý parametr nahrát do Flexibee.

Po nahrání parametru je nutné restartovat Flexibee a spustit opětně službu Generuj závazky v menu Zaměstnanci > Aktualizace mezd. Poté FlexiBee vygeneruje nové ostatní závazky z mezd beze jmen zaměstnanců.