Práva viditelnosti dat

Přístupová práva jsou základní vlastností ABRA FlexiBee. Systém umožňuje definovat role a těm přidělovat přístupová práva.

Můžete tak snadno omezit pracovníkům přístup do účetnictví, mezd či skladů. Lze také nastavit pouhou viditelnost faktur bez možnosti jejich editace.

Základní práva dokážou pracovníkovi zamezit přístup např. do skladu. Práva viditelnosti dat navíc umožňují přístup do skladů, např. sklad A vůbec nevidí, sklad B smí prohlížet (je ve stejném městě apod.) a sklad C smí kompletně spravovat.

Základní práva

Umožňují omezit:

  • přístup do modulu (např. Nákup),
  • přístup do konkrétní evidence (např. Přijaté faktury),
  • práva v rámci konkrétní evidence (číst, měnit),
  • definovat upřesnění pro danou evidenci (smí vytvářet faktury, měnit existující, vidět nákupní cenu, měnit zaúčtování).

Práva viditelnosti dat

Práva umožňují omezit přístup ke konkrétním dokladům. Obvykle lze definovat omezení takto:

  • dle typu dokladu,
  • dle skladu/banky/pokladny,
  • dle střediska,
  • dle vlastníka dokladu,
  • dle skupiny.