Zodpovědná osoba

Pokročilá funkce Zodpovědná osoba umožňuje přiřadit ke každé firmě a dokladu zodpovědnou osobu. Obvykle se jedná o obchodníka, který má daného zákazníka, zakázku nebo doklad na starosti. Lze tak snadno vypočítat provizi.

Zodpovědná osoba se vyplňuje automaticky v tomto pořadí:

  • doklad – z něhož se vychází (např. objednávka či kopie dokladu),
  • zakázka – má ji na starosti daný obchodník,
  • firma v adresáři – o klienta se stará daný obchodník,
  • přihlášený uživatel – za doklad zodpovídá konkrétní osoba.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba je podobná zodpovědné osobě s tím rozdílem, že označuje pracovníka klienta. Lze tak určit, který pracovník má daný doklad na starosti. Kontaktní osoba je určena tímto způsobem:

  • doklad – z něhož se vychází (např. objednávka či kopie dokladu),
  • zakázka – má ji na starosti daný pracovník,
  • místo určení – za doklad zodpovídá osoba zaručující dané místo určení.