Časové rozlišení od Dativery

Časové rozlišení dokladů je nezbytnou funkcí pro zaúčtování dokladů za služby poskytované v delším časovém období.

Rozšíření časového rozlišení od Dativery tuto užitečnou funkci do ABRA FlexiBee přidává.

Potřeba časového rozlišení dokladů vyplývá z nutnosti zaúčtovat náklady a výnosy vždy do období, s nímž časově a věcně souvisí. Např. při fakturaci služby na rok dopředu či při úhradách nájemného dopředu nebo naopak zpětně. Jen při používání časového rozlišení získáte v takových případech správný hospodářský výsledek a také věrný obraz průběžného ekonomického stavu společnosti.

Co časové rozlišení dokladů od Dativery umí?

 • Časově rozlišit faktury vydané, přijaté, pohledávky a závazky.
 • Hromadné zpracování – rozlište najednou třeba 20 dokladů.
 • Zachovat původní doklad beze změny, protože se nijak při rozlišení nijak nemění.
 • Při změně přegenerovat rozlišení – pokud změníte zaúčtování na zdrojovém dokladu, snadno přegenerujete i rozlišující doklady.
 • Zajistit snadnou přístupnost veškerých dokladů díky uživatelské vazbě.

Co všechno budete potřebovat?

 • Licenci ABRA FlexiBee s REST API pro zápis (API uživatel)
 • Službu Dativery

Instalace doplňku

 1. Na webu Dativery aplikujte scénář časového rozlišení.
 2. Pokud ještě nejste registrovaní v Dativery, zaregistrujte se.
 3. Pokud jste do Dativery dosud nepřidali připojení na API svého FlexiBee, budete při aplikaci scénáře k tomuto kroku vyzváni.

Po dokončení instalace scénáře přejděte do aplikace FlexiBee. Ve fakturách přijatých, vydaných, závazcích a pohledávkách najdete na horní liště nové tlačítko Časové rozlišení.

Možnosti nastavení

Doplněk časového rozlišení dokladů je možné detailně nastavit dle vlastních potřeb v nastavení flow v Dativery. Je možné nastavit např.:

 • Typ interního dokladu – s jakým typem dokladu se budou vytvářet interní doklady časového rozlišení. Z tohoto nastavení vychází číselná řada dokladů apod.
 • Účet Náklady příštích období – pro určení účtu, na který se přeúčtují doklady s náklady.
 • Účet Výnosy příštích období – pro určení účtu, na který se přeúčtují doklady s výnosy.

Použití časového rozlišení

Původní doklad (např. fakturu) zaúčtujete běžně jako časově nerozlišený doklad. Následně zvolíte doklady pro časové rozlišení a stisknete tlačítko Časové rozlišení. V otevřeném okně budete dotázáni na:

 • Počet měsíců, pro určení měsíců, na které je potřeba zvolené doklady časově rozlišit.
 • Datum počátku časového rozlišení
 • Frekvenci pro zvolení periody měsíců či roků.
 • Období k přeskočení, pro případné přeskočení období u zpožděných dokladů a vyhnutí se změnám v minulosti.

Ve formuláři se zobrazí také počet rozlišovaných dokladů a případně i počet dokladů, u kterých už v minulosti proběhlo časové rozlišení. Po zadání parametrů proběhne časové rozlišení dokladu a je možné okno uzavřít.

Videoukázka použití:

Původní doklad a doklady časového rozlišení

Původní doklad je zaúčtovaný běžně jako časově nerozlišený doklad. Při provedení časového rozlišení doplněk nejprve vytvoří nový interní doklad, který převede celou částku původního dokladu na účet nákladů příštích období (381) nebo výnosů příštích období (384). Současně doplněk vytvoří interní doklady časového rozlišení podle počtu období. Každý z těchto dokladů převede z uvedených účtů poměrnou částku zpět na původní zaúčtování. Případné zaokrouhlení je obsaženo v posledním řádku rozlišení.

Podrobnější informace o doplňku včetně příkladů naleznete v článku Časové rozlišení pro FlexiBee na stránkách Dativery. V případě zájmu doplněk rovnou vyzkoušejte. Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle +420 377 477 761 nebo e-mailu hello@dativery.com.