Hromadné přečíslování dokladů od Dativery

Hromadné přečíslování přijatých dokladů dle data jejich přijetí dokáže zajistit přehledně řazené doklady a ušetřit spoustu času a starostí.

Doplněk Dativery užitečnou funkčnost přečíslování do ABRA FlexiBee přidává a pomáhá tak udržet posloupnost číselné řady přijatých dokladů dle data jejich přijetí.

Kdy je přečíslování užitečné

Doplněk šetří čas účetním, protože umožňuje příchozí doklady zaúčtovat do FlexiBee v naprosto libovolném pořadí a pak je pomocí doplňku snadno a rychle přečíslovat. Ve výsledku je dosažena posloupnost dokladů dle data přijetí. Při použití doplňku odpadá potřeba papírové doklady před zaúčtováním zdlouhavě řadit podle data přijetí, stačí je přidat. Doplněk pomůže i v případě dokladů, které jsou z nějakého důvodu přijaty opožděně – po přečíslování budou zařazené na odpovídající místo dokladové řady.

Přehledně a logicky řazené přijaté doklady jsou největším přínosem doplňku.

Jaké typy dokladů může doplněk přečíslovat?

S pomocí doplňku je možné přečíslovat doklady typů:

  • Faktury přijaté
  • Pokladní doklady
  • Ostatní pohledávky
  • Ostatní závazky

Co všechno budete potřebovat?

  • Licenci ABRA FlexiBee s REST API pro zápis (API uživatel)
  • Službu Dativery

Instalace doplňku

  1. Na webu Dativery aplikujte scénář přečíslování dokladů.
  2. Pokud ještě nejste registrovaní v Dativery, zaregistrujte se.
  3. Pokud jste do Dativery dosud nepřidali připojení na API svého FlexiBee, budete při aplikaci scénáře k tomuto kroku vyzváni.

Po dokončení aplikace scénáře přejděte do FlexiBee. Ve fakturách přijatých, pokladních dokladech, pohledávkách a závazcích najdete nové tlačítko Přečíslovat.

Jak se doplněk používá?

Doplněk přidává do aplikace ABRA FlexiBee uživatelské tlačítko Přečíslovat, které naleznete v horní nástrojové liště tabulkového přehledu dokladů. Před použitím funkce označíte v přehledu dokladů ty doklady, které chcete přečíslovat, např. všechny (pozor na aplikované filtry jako Typ dokladu či Stav úhrady):

Po stisku tlačítka Přečíslovat se otevře nové okno s přehledem zvolených dokladů. Ve sloupcích se zobrazuje datum přijetí, nové číslo dokladu a u přečíslovaných dokladů i původní číslo. Změněná čísla dokladů jsou zobrazena tučně:

Přečíslování dokladů proběhne až po stisku tlačítka Přečíslovat umístěného pod přehledem.

Při přečíslování dokladů dochází k výměně čísel mezi doklady, tj. žádná nová čísla nejsou vytvářena, žádná existující čísla nejsou smazána. Přečíslování díky tomu zachovává mezery v dokladové řadě.

Po zobrazení zprávy o dokončení je možné okno zavřít. Ve FlexiBee je vhodné tabulkový přehled aktualizovat tlačítkem na nástrojové liště či stiskem klávesové zkratky Alt+R.

Podrobnější informace o doplňku včetně příkladů naleznete v článku Přečíslování dokladů ve FlexiBee na stránkách Dativery. V případě zájmu doplněk rovnou vyzkoušejte. Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle +420 377 477 761 nebo e-mailu hello@dativery.com.