Účetnictví

Účetnictví je studnicí informací o firmě. Dokáže sdělit, co bylo v minulosti, a někdy předpovídat i budoucnost.

Automatické zaúčtování

Systém je po instalaci připraven k použití. Stačí pouze kontrola, popř. mírná úprava a můžete začít pracovat.

Vylepšili jsme předkontace a nahradili je předpisy zaúčtování. Tím se výrazně zredukovalo množství potřebných předkontací a data zpřehlednila. Předpis zaúčtování umí automaticky zvolit i řádek DPH (např. při fakturaci v EU), řešeny jsou i kurzové rozdíly.

Zamykání dokladů a období

Když účetní zkontroluje doklady nebo provede daňové přiznání (např. DPH), může jednotlivé doklady i celé časové období zamknout. Pak již žádný uživatel nemůže provádět změny a ovlivňovat tak výsledek bez vědomí účetní. Je také možné období zamknout a umožnit jej editovat pouze účetním, např. pro potřebu přípravy přiznání.

Důkladné členění

Účetnictví můžete kategorizovat dle mnoha kritérií, např. dle „má dáti/dal“, činnosti, střediska či zakázky.

Rozsáhlé výkaznictví

FlexiBee umí vytvořit všechny potřebné výkazy a přiznání: rozvaha, výsledovka, peněžní deník, DPH, souhrnné hlášení, Intrastat, …

Přehled funkcí

 • Automatické zaúčtování
 • Střediska, činnosti, zakázky
 • DPH a souhrnná hlášení
 • Cizí měny + duální měna pevným kurzem
 • Vzájemné zápočty
 • Automatické i ruční párování
 • Víceúrovňové zamykání dokladů
 • Intrastat
 • Analytické nástroje
 • Stahování kurzů
 • Automatické kurzové rozdíly
 • Integrované skenování pro snadnou archivaci původních dokladů