IT firmy a ISP

Firma pana Dvořáka pravidelně fakturuje každý měsíc svým zákazníkům. Potřebuje celý proces zautomatizovat od vystavení faktury, jejího zaslání klientovi, přes úhrady až po daňový doklad.

Otevřené programátorské rozhraní REST API

Automatické vystavení faktury a její odeslání e-mailem není pro něj problém. Vše zvládá díky otevřenému programátorskému rozhraní REST API, které umožňuje propojit další systémy s FlexiBee. Pan Dvořák tak může velmi snadno doklady vytvářet, měnit je, exportovat do různých formátů (PDF) či se dotazovat z jiných systémů.

Má zajištěn celý proces od vystavení faktury, jejího zaslání klientovi, přes úhrady až po daňový doklad. Systém automaticky zpracovává přeplatky včetně jejich automatického zaúčtování.

Automatické odpojování neplatičů

Pochvaluje si také možnost nechat si vypsat seznam neuhrazených dokladů a neplatiče na tuto skutečnost upozornit, či dokonce uplatnit automatické odpojení neplatičů od služby.

Přístupné odkudkoliv

FlexiBee umí pracovat online přes internet. Podporuje Windows, Linux a Mac OS X či mobilní platformy. Můžete jej provozovat v cloudu nebo na svém serveru.