Účetní firmy

Vedete účetnictví a radíte klientům, jak zlepšit daňovou povinnost a celé podnikání? Jste účetní firma stejně jako firma paní Novákové? I ona musela donedávna duplicitně zadávat všechny doklady svých klientů.

Pak ale začala používat systém FlexiBee a naráz jí ubyla zbytečná práce, protože klienti si v něm pořizují doklady sami, a ona se může věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou.

„Soustřeďte se na to, v čem jste dobří!“

Online přístup ve FlexiBee jí umožnil:

  • snížit náklady a obsloužit více zákazníků,
  • nevytvářet duplicitní párování plateb, které je bez online systému tak časté,
  • přímý přístup k ekonomickému systému bez nutnosti přepisovat doklady či pracného sehrávání,
  • zjednodušení práce nastavením parametrů pro automatické zaúčtování dokladů,
  • soustředit se na složitější případy,
  • importovat zákazníkovi elektronické bankovní výpisy přímo.

ucetni-firmyKlientům naopak poskytl:

  • možnost pořizovat primární doklady, účetní firmy se pak starají pouze o jejich zaúčtování,
  • práci, jako by měli systém přímo u sebe na počítači,
  • možnost importovat elektronické bankovní výpisy.

Díky datům uloženým na server má k nim vždy přístup jak paní Nováková, tak i její klienti. Všechny doklady jsou přímo zadané v ekonomickém systému a zákazník nebo kdokoliv z účetní firmy může přiložit naskenovanou kopii účtovaného dokladu nebo jeho přílohy.

Nižší celkové náklady na ekonomický software

Díky přímé podpoře pro vzdálený přístup má systém FlexiBee nižší celkové náklady na ekonomický software a je bezkonkurenčně nejlevnější. Moderní účetní firma tedy nepotřebuje nový výkonný server, ani drahé terminálové licence nebo najímat experty na IT.

Napojení na ostatní software

Účetní firma paní Novákové oceňuje, že díky systému FlexiBee může snadno zrealizovat napojení i na ostatní software, který používá, na e-shopy, CRM, pokladní prodej apod. Zákazníkům data nahrává přímo a nemusí je ručně přepisovat. Doklady tak může rovnou zaúčtovat.

Integrováním otevřeného programátorského rozhraní REST API je systém otevřen a připraven pro připojení k systémům třetích stran.