Výrobní společnosti

Firma pana Svobody pravidelně objednává materiál pro připravovanou výrobu a zároveň potřebuje efektivně plánovat svoji produkci.

Objednávání materiálu

Pan Svoboda dlouho hledal systém zaměřený na výrobní společnosti. Objevil FlexiBee, které snadno řeší skladovou podporu výroby.

Kusovník

Základem výroby je kusovník, tedy struktura výrobku, který řídí objednávání materiálu pro výrobky. Pan Svoboda naskladní položku a automaticky se mu vytvoří výdejka s položkami dle kusovníku. Výrobní společnost zná tak plánovanou potřebu materiálu a tu snadno porovná se skutečností. Kusovník je efektivní nástroj také pro skladové vedení výroby.

Objednávky do výroby – kolik kusů vyrobit

Pracovníci mají jasnou představu o tom, kdy a kolik kusů mají vyrobit a jaké jsou skutečné náklady na jednotlivé výrobky.