Instalace na Linux (DEB)


Instalace

Z webových stránek stáhněte instalační balíček s příponou deb a poklepejte na něj. Zobrazí se vám okno instalace balíčku, v kterém klikněte na tlačítko Nainstalovat balík.

Okno instalace balíčku

Zahájí se instalace, v jejímž průběhu budete dotázáni, zda si přejete provést instalaci FlexiBee pouze na místní (lokální) počítač, či zda budete provádět síťovou instalaci. Zvolte typ instalace a klikněte na tlačítko Vpřed.

Okno s volbou typu instalace

Pokud jste zvolili síťovou instalaci, budete v dalším kroku dotázáni, zda si přejete provádět instalaci klienta či serveru. Klient zahrnuje klientskou aplikaci na práci s účetnictvím a server pak datové úložiště (databázový server), kam se klienti budou připojovat a kde budou uloženy data účtovaných firem. Po zvolení klikněte na tlačítko Vpřed.

Okno s volbou typu instalace

Poté následuje instalace, která může v závislosti na rychlosti vašeho počítače trvat až několik minut. O výsledku instalace budete informováni v samostatném dialogu.

Závěrečné okno instalace

Odinstalace

V Gnome v menu Systém – Správa otevřete Správce balíku Synaptic. Nejprve budete dotázáni na administrátorské heslo. Po jeho zadání se spustí okno správce, ve kterém pomocí tlačítka Hledat nalezněte balík flexibee. Následně jej označte a v místní nabídce zvolte volbu Odstranit. Poté klikněte na tlačítko Použít v liště.

Okno Synapticu

Poté budete dotázáni, zda požadujete balíček odstranit. Klikněte na tlačítko Použít.

Okno potvrzení odinstalace

V průběhu odinstalace budete dotázáni, zda požadujete odstranit i data účtovaných firem. Příznak zaškrtněte, pokud chcete odstranit FlexiBee ze systému včetně všech dat účtovaných firem. V opačném případě ponechte volbu nezaškrtnutou a klikněte na tlačítko Vpřed.

Okno s dotazem na odstranění uživatelských dat

O výsledku odinstalace budete informování závěrečným dialogem odinstalace.

Závěrečné okno odinstalace

Instalace a odinstalace z příkazové řádky

Instalaci a odinstalaci FlexiBee lze provést též z příkazového řádku. Otevřete okno s terminálem a pomocí příkazu sudo gdebi flexibee_2021.5.2_all.deb balíček nainstalujte. Pro odinstalaci FlexiBee pak používejte příkaz sudo apt-get remove flexibee. V průběhu instalace a odinstalace budete dotazováni jako při instalaci skrze grafické rozhraní.

V distribuci Debian je nutné balíček gdebi doinstalovat.

Aktualizace balíčku

Nainstalovaný balíček automaticky kontroluje dostupnost novější verze stejným způsobem jako jiné balíčky v distribuci a v případě dostupnosti novější verze ji nabídne k instalaci.

Stažení klíče

Klíč, který je používán pro podepsání balíčků a repository, se automaticky nainstaluje při první instalaci. Pokud jej chcete stáhnout ručně, pusťte tento příkaz:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 70E18E2B

Příkaz je zapotřebí spustit v případě, že se objeví chyba:

W: GPG error: http://www.winstrom.eu flexibee Release: Následující podpisy nemohly být ověřeny, protože není dostupný veřejný klíč: NO_PUBKEY 13A6F35970E18E2B

Síťová instalace