Instalace na Windows


Instalace

Obstarejte si systém FlexiBee, který můžete stáhnout z Internetu. Před instalací si ověřte, že váš počítač splňuje systémové požadavky na běh FlexiBee. Pokud používáte antivir, je nutné provést jeho konfiguraci. Poté 2x klikněte na instalační soubor. Zobrazí se úvodní okno instalačního programu, kde stiskněte tlačítko Další.

Úvodní okno instalačního programu

Zobrazí se okno Volba typu instalace. Pokud budete provozovat FlexiBee pouze na jednom PC, nechte vybranou volbu Místní instalace. V případě síťové instalace na více počítačů naleznete postup v kapitole Síťová instalace.

Klikněte na tlačítko Další.

Volba typu instalace

Nyní můžete zvolit umístění, kam se budou ukládat data účtovaných firem. Pokud nechcete zvolit vlastní umístění, doporučujeme nechat výchozí. Klikněte na tlačítko Další.

Volba umístění datového zdroje

Nyní zvolte místo, kam se FlexiBee nainstaluje. Doporučujeme nechat výchozí umístění pro nainstalování FlexiBee, ale můžete zvolit i jiné. Klikněte na tlačítko Instalovat.

Volba umístění instalace FlexiBee

Spustí se instalace, jejíž délka může v závislosti na výkonu počítače trvat až několik minut.

Ukázka průběhu instalace

Po úspěšné instalaci se zobrazí závěrečné okno instalačního programu. Instalace je nyní úspěšně dokončena. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se instalační program ukončí a spustí se ekonomický systém FlexiBee.

Ukázka závěrečného okna instalace

Odinstalace

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete FlexiBee odinstalovat, přejděte do nabídky Start a v seznamu programů vyberte složku FlexiBee. Klikněte na odkaz FlexiBee (odinstalace). Poté se spustí okno odinstalace.

Odkaz na odinstalaci FlexiBee v hlavní nabídce

První okno odinstalace vás informuje o programu, který bude z počítače odinstalován. Klikněte na tlačítko Další.

Ukázka úvodního okna odinstalace

V následujícím kroku zvolte, zda si přejete odstranit i data účtovaných firem. Po zaškrtnutí volby Odstranit účtované firmy a kliknutí na tlačítko Odinstalovat se provede odinstalace programu a odstraní se všechna data účtovaných firem, tj. veškeré účetnictví. Program se vás v případě zvolení této volby ještě jednou zeptá, zda tento krok chcete skutečně učinit.

Pokud si přejete pouze odinstalovat program a data účtovaných firem jen nechat, uvedenou volbu nezaškrtávejte a pouze klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Volba odinstalace dat účtovaných firem

O dokončení odinstalace budete informování závěrečným oknem odinstalace. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Ukázka závěrečného okna odinstalace

Aktualizace na novější verzi

Ukončete běžící program FlexiBee a spusťte instalační program novější verze. Po úvodní obrazovce se zobrazí stránka informující o možnosti provedení aktualizace nainstalované verze FlexiBee Pokud chcete provést aktualizaci existující instalace, nechte vybranou volbu Aktualizovat FlexiBee a klikněte na tlačítko Další. V případě, že chcete provést jiný typ instalace, zvolte volbu Jiný typ instalace a klikněte na tlačítko Další. V tomto případě bude probíhat instalace stejným způsobem, jako byste instalovali FlexiBee poprvé.

Ukázka okna aktualizace FlexiBee

Síťová instalace

Síťovou instalaci provádíte v případě, že chcete, aby více účetních mohlo společně účtovat účetnictví firmy (či více firem). V takovém případě poběží v síti databázový server, ke kterému se budou jednotlivé klientské instalace připojovat.

Síťová instalace se od lokální instalace liší volbou v druhém kroku instalace, ve kterém uživatel zvolí výběrové pole Síťová instalace a klikne na tlačítko Další.

Okno volby typu instalace

V následujícím kroku má uživatel možnost zvolit instalaci serveru či klienta. Server je místo, které spravuje účetní data a v síti se nalézá většinou jen jednou. Ve většině případů je na něj vyhrazen speciální hardware. Účetním se pak instaluje klient, který se pouze nastaví, aby přistupoval k nainstalovanému serveru. V závislosti na části, kterou chcete instalovat, zvolte možnost Instalace klienta či Instalace serveru a klikněte na tlačítko Další.

Okno volby typu síťové instalace

Zbývající část instalace je totožná s lokální instalací. V případě síťové instalace serveru je po dokončení instalace potřeba zajistit, aby firewall neblokoval přístup k serveru. U standardního firewallu Windows je povolení serveru realizováno instalačním programem, u firewallů třetích stran je zapotřebí provést povolení ručně. Bližší informace naleznete na samostatné stránce.

Síťová instalace