Informace o vazbách

Informace o vazbách

Na horní liště seznamu dokladů, ale i na horní liště samotných dokladů je tlačítko . Jeho pomocí získáte informaci o všech dokladech, které na vybraný doklad mají vazbu. Tyto vazby mohou vzniknout různými způsoby:

  • Pokud máte v typu dokladu označeno Automaticky generovat skladové doklady, pak při tvorbě dokladu se skladovými položkami, automaticky vznikají i skladové doklady.
  • Při úhradě dokladu – po jeho spárování
  • Pokud vytvoříte vazbu záměrně pomocí tlačítka na horní liště. U tohoto tlačítka jsou nadefinované různé možnosti vazeb – mimo jiné i u tzv. obchodního kolečka.

Pokud je doklad samostatný a není dosud ve vazbě s žádným jiným dokladem, program vás o tom informuje.

Pokud vazby existují, zobrazí se samostatný dialog.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Vždy na prvním řádku dialogu – silněji vytištěném je doklad, ke kterému zjišťujete vazby. Na dalších řádcích jsou pak všechny ostatní doklady, jak postupně na sebe navazovaly. Všechny tyto vazby jsou pak vidět u všech vzájemně propojených dokladů.

Již přímo z dialogu se dozvíte o navázaných dokladech řadu informací:

Název modulu
Tím hned zjistíte, ve kterém modulu navázaný doklad najdete.
Typ vazby
Z této hodnoty zjistíte, o jaku vazbu se jedná – např. úhrada, vazba ZDD, odpočet ZDD, skladový doklad apod.
Datum vystavení
Datum vystavení dokladu
Zkratka
Interní číslo dokladu
Celkem [Kč]
Celková hodnota dokladu v Kč
Měna
Zde se dozvíte v jaké měně je doklad veden, pokud je veden v cizí měně.
Celkem [měna]

Celková hodnota dokladu v měně

Datum zaúčtování
Datum zaúčtování dokladu
Typ dokladu
Typ dokladu tak, jak je uveden v typech dokladů, např. záloha, faktura, pokladna apod.
Stav dokladu
v jakém stavu doklad je, např. uhrazeno, částečně uhrazeno.
Variabilní symbol
Popis
Poznámka
Uživatel

Pokud si vyberete určitý navázaný doklad, tak stiskem tlačítka otevřete příslušný doklad k prohlížení, příp. opravám.

Související