Nastavení fiskální pokladny ELCOM

Následující návod popisuje napojení ABRA Flexi na fiskální pokladny ELCOM.

Contents

 • Euro2A
 • Konfigurační soubor pos.xml
 • Nastavení v ABRA Flexi

 • Ovladač USB portu pokladny

  Ovladač USB portu zpřístupní připojenou pokladnu Euro-50 Mini jakoby byla připojena sériovým portem, např. COM3 (Windows) nebo /dev/ttyS0 (Linux).

  V případě Windows si z webu společnosti ELCOM stáhnete balíček ovladače a budete při jeho instalaci postupovat dle návodu v souboru citaj ma.txt, který je v balíčku obsažen.
  Po dokončení instalace a připojení pokladny byste měli vidět ve Správci zařízení v části stromu Porty (COM a LPT) zařízení Euro-50 Mini Communications Port a označením konkrétního přiděleného portu.

  V případě Linuxu se může konkrétní název zařízení velmi lišit, ale téměř vždy by měl začínat na tty. Po připojení zařízení by se měl zobrazit ve výstupu příkazu:

  dmesg | grep tty
  

  Pravděpodobně bude zapotřebí přidat uživateli právo čtení / zápisu do souboru daného zařízení. Obvykle se to řeší členstvím ve speciální skupině (např. uucp).

  Komunikace se zařízením

  Aplikačním protokolem

  Jedná se o nový, a současně jediný podporovaný, způsob napojení na fiskální pokladny ELCOM. Nevyžaduje instalaci komunikačních knihoven, napojení je platformě nezávislé (lze realizovat z libovolného operačního systému). Komunikační protokol je implementovaný přímo v ABRA Flexi.

  Komunikační knihovnou ELCOM

  Upozornění 1: Jedná se o původní způsob napojení na fiskální pokladny, který již není podporován a jeho funkčnost není zaručena.

  Upozornění 2: Knihovny dodávané společností ELCOM jsou 32bitové a proto kompatibilní výhradně s 32bitovou verzí Javy. Pokusíte-li se použít tyto knihovny v kombinaci s prodejní kasou ABRA Flexi, které bylo spuštěno s 64bitovou Javou, budete aplikací na problém upozorněni chybovou hláškou. Řešením je nainstalovat 32bitovou verzi Javy a spouštět ABRA Flexi s ní.

  Pro možnost komunikace aplikace ABRA Flexi s pokladnou je potřeba nainstalovat podpůrné knihovny. Pro kompletní instalaci budete potřebovat práva Správce; stará-li se vám o instalace jiná osoba, ponechte tuto část plně na ní.

  1. Z webu společnosti ELCOM si stáhněte balíček komunikačních knihovenanglický či slovenský.
  2. Z balíčku rozbalte instalační program.
  3. Spusťte instalační program a proveďte instalaci, při výběru státu zvolte slovenskou verzi.
  4. Po dokončení instalace komunikačních knihoven bude nezbytné zkopírovat několik právě nainstalovaných souborů do adresáře s ABRA Flexi. Konkrétně z adresáře %SystemDrive%/Program Files/Elcom či %SystemDrive%/Program Files (x86)/Elcom zkopírovat soubory:
   • ECR.dll
   • Comm32.dll
   • CommTX.dll
   • POS.dll
  do adresáře s aplikací ABRA Flexi, %SystemDrive%/Program Files/Winstrom či %SystemDrive%/Program Files (x86)/Winstrom (popř. do adresáře %SystemDrive%/Windows/System32).

  Euro2A

  Pro kontrolu správného nastavení komunikace počítače a pokladny, nastavení daní a dalších dat můžete použít program Euro2A. Z webu společnosti ELCOM si stáhnete balíček programu. V balíčku jsou obsaženy dvě verze, rozbalte si soubor Euro2A_ver6_00_SKf.exe s novější verzí 6.00 a program nainstalujte.

  Pomocí programu je možné zkontrolovat, zda je pokladna k počítači připojená a na jakém portu, a především je programem potřeba nastavit používané sazby DPH. Program je vybaven rozsáhlou nápovědou.

  Konfigurační soubor pos.xml

  Pro nastavení parametrů komunikace aplikace ABRA Flexi s pokladnou je potřeba soubor pos.xml. Ten má pro aplikační protokol následující podobu:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <settings>
   <!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->
   <cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>
   <!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->
   <cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>
  </settings>
  

  Upozornění: Nesmí být uvedena volba cashRegisterType, která aktivuje původní způsob napojení komunikační knihovnou.

  V případě, kdy v konfiguračním souboru nejsou uvedeny nepovinné parametry, použijí se výchozí hodnoty. Používáte-li pos.xml již např. pro platební terminál, přidejte do existujícího souboru výše uvedené parametry.

  Soubor pos.xml je potřeba umístit do adresáře (variantu zvolte dle používané verze Windows):

   %SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\
   %SystemDrive%\Program Files\Common Files\WinStrom\
  

  Zápis souboru do tohoto adresáře bude velmi pravděpodobně vyžadovat práva správce.

  Máte-li během aktualizace souboru pos.xml spuštěnou aplikaci ABRA Flexi, pak pro načtení aktualizované konfigurace stačí zavřít a otevřít okno prodejní kasy.

  Nastavení pos.xml pro komunikační knihovnu Elcom

  Pro úplnost ještě uvádíme podobu pos.xml pro původní způsob napojení:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <settings>
   <!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->
   <cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>
   <!-- Typ pokladny, obvykle je uveden na stitku na zadni strane zarizeni -->
   <cashRegisterType>Euro-50TE Mini</cashRegisterType>
   <!-- Cislo pokladny (nepovinne, vychozi je "1") -->
   <cashRegisterNumber>1</cashRegisterNumber>
   <!-- Rezim fiskalni pokladny (nepovinne, vychozi je "true") -->
   <cashRegisterFiscal>true</cashRegisterFiscal>
   <!-- Stat (nepovinne, vychozi je "CZ") -->
   <cashRegisterCountry>SK</cashRegisterCountry>
   <!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->
   <cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>
  </settings>
  

  Nastavení v ABRA Flexi

  Funkčnost prodejní kasy je rozšiřujícím modulem, který je potřeba zakoupit. Po zpřístupnění funkce je potřeba v hlavní nabídce Prodej – Typy dokladů zvolit položku Seznam prodejních kas. Zobrazí se seznam prodejních kas, ve kterém zvolíte nebo vytvoříte záznam fiskální pokladny a otevřete jej pro úpravy. Na záložce Správa zaškrtněte příznak Použít registrační pokladnu a záznam uložte. Následně by pokladna měla být připravena pro prodej.

  Správné nastavení napojení lze ověřit službou Test komunikace – fiskální kasa v modulu Prodejní kasa.