Ovládání programu-info

Ovládání programu-info

Co je to ovládání programu? Ovládat program znamená přístup k jednotlivým modulům, funkcím a servisním činnostem programu (vytvoření firmy datového úložiště, nastavení parametrů firmy, číselníků, dokladů apod.). Ovládání můžeme rozdělit do tří skupin a záleží na uživateli, který způsob bude používat a je mu nejpříjemnější:

Ve spodní části se vidíte stavovou lištu.

Postranní navigace

Postranní navigace (tj. nabídka v levé části obrazovky) obsahuje zelená tlačítka se jmény modulů FlexiBee – "Obch.partneři", "Zboží", "Prodej", "Nákup", "Peníze", "Majetek", "Zaměstnanci", "Účetnictví".

Po stisku tlačítka se jménem modulu se v postranní navigaci rozevře roleta s nejčastěji volanými doklady nebo seznamy. Současně se v pravé části – na pracovní ploše zobrazí záložka "Pracovní plocha" vybraného modulu. Pracovní plocha obsahuje veškeré nabídky tohoto modulu, které jsou nutné pro běžnou práci uživatele. Uživatel si sám musí vybrat, která volba je pro něj příjemnější.
Pokud na nabídku v postranní navigaci kliknete pravým tlačítkem myši, lze otevřít seznam nebo doklad v samostatném okně mimo pracovní plochu modulu. Tímto způsobem můžete mít otevřeno více seznamů, ale pracovat můžete vždy jen s tím naposledy otevřeným. Předcházející slouží pouze pro vizuální informace, pokud si je šikovně složíte na obrazovku.
Stiskem dalšího tlačítka se jménem modulu se předcházející roleta, vč. záložky zavře a rozevře se nová roleta a zobrazí se nová záložka "Pracovní plocha" tohoto nového modulu.
Podrobnější informace naleznete v nápovědě pod heslem "Postranní navigace a pracovní plocha"

Hlavička postranní navigace

Je to hořejší část postranní navigace, kde jsou zobrazeny některé důležité informace o účtované firmě. Pomocí této hlavičky lze nejrychlejším způsobem upravovat nastavení firmy, přecházet mezi účetními obdobími, středisky.

Jméno firmy

Je to informace o tom, jakou firmu právě účtujete
Kliknutím na jméno firmy spustíte nejrychlejším způsobem dialog "Nastavení firmy", kde můžete upravovat některé údaje o firmě
Účetní období

  • Je to informace o tom, do jakého účetního období účtujete, příp. doklady jakého období můžete opravovat. Podle zde nastaveného účetního období se nastavuje i datum vystavení a datum zaúčtování.
Např. máte založené dvě účetní období: 2013 a 2014. Běžně účtujete do roku 2014, proto v "Hlavičce postranní navigace" máte vybraný rok 2009. Při pořizování dokladů se automaticky nabízí aktuální datum účetního období 2014. Pak se rozhodnete, že budete pracovat v r. 2013, potřebujete ještě něco zaúčtovat, proto se zde přepnete do roku 2013. Při pořizování dokladů se automaticky nabízí poslední datum účetního období 2013.
  • Je to nejrychlejší způsob pro změnu účetního období, příp. pro přidání dalšího účetního období. Kliknutím na tlačítko se zobrazeným účetním obdobím se zobrazí dialog "Účetní období".

Pomocí tlačítka se můžete přepnout do jiného účetního období.
Po klepnutí na tlačítko "Správa účetních období" si zde můžete existující účetní období upravit, případně založit nové účetní období. Tlačítkem volbu uložíte nebo zrušíte tlačítkem a vrátíte se do původního nastavení.
Při změně účetního období se uzavřou veškeré tabulky v pravé pracovní ploše.
Následující informace nejsou v "Hlavičce postranní navigace" běžné. Závisí ještě na dalších okolnostech:
Neuzavřeno období 2013

je informace, která se zobrazuje vždy,
– když si otevřete nové účetní období a staré jste ještě neuzavřeli
– když uzavřete staré účetní období, ale provedete do něj ještě nějakou účetní operaci. Tím toto účetní období znovu otvíráte. Tato informace se nezobrazí hned, ale při příštím spuštění aplikace Flexibee.
Všechna střediska

Zde si můžete zjednodušit zpracování účetnictví, pokud účtujete na více středisek. Kliknutím na tlačítko "Všechna střediska" si můžete vybrat jedno konkrétní středisko a pak se ve vybraných tabulkách prvotních dokladů (pokladních, bankovních, skladových, faktur přijatých a vydaných) automaticky zobrazí jen doklady, které byly účtovány na toto středisko.
Při pořizování dokladů se vám pak nabízí k účtování jen ty typy dokladů, které mají přednastaveno toto středisko nebo nemají přednastaveno žádné středisko

Pracovní plocha

Pracovní plocha se nalézá v pravé části obrazovky. Jak z názvu vyplývá, je to místo pro práci z daty.
Po potvrzení zeleného tlačítka v prostranní navigaci se zobrazí první záložka , která se nazývá "Pracovní plocha modulu" a obsahuje ikony a tlačítka pro aktualizaci všech nabídek vybraného modulu, které jsou nutné pro běžnou práci uživatele.
Potvrzením další nabídky v postranní navigaci nebo v záložce "Pracovní plocha modulu" se na pracovní ploše vytvoří další záložky, které zavíráte stiskem klávesy
Podrobnější informace naleznete v nápovědě pod heslem "Postranní navigace a pracovní plocha"

Nabídka (menu)

Nabídka se nalézá na horní liště programu nad postranní navigací a pracovní plochou.

Zde jsou umožněny přístupy do všech funkcí programu. Některé se využívají hlavně při zakládání účetnictví.
Podrobnější informace naleznete v nápovědě pod heslem "Nabídka"

Stavová lišta

  • Nachází se na spodní části úvodní obrazovky. Slouží k několika účelům.
  • zcela vlevo je jméno přihlášeného uživatele
  • pokud otevřete tabulku v některém modulu, zcela vpravo se zobrazí údaj o počtu položek tabulky, např. 1/23. Znamená to, že v tabulce je 23 řádků/položek. Pokud se postavíte na určitý, např. 5. řádek tabulky, číslo se změní např. 5/23. Pokud otevřete doklad z tabulky, informuje vás tento údaj o tom, kolikátý doklad ze všech dokladů máte otevřený.
  • Obdobná stavová lišta se zobrazuje i u jednotlivých dialogů. Pokud dialog vyplníte chybným údajem, pak se oznámení o chybě zobrazí na této stavové liště dialogu.

Související