Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu

Prodej – Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu znamená bezhotovostní platební metodu, při které si příjemce vybírá finanční částku z vašeho účtu. Příkazy k inkasu můžete vytvářet i v modulu Peníze.

Nový příkaz i inkasu

Pro přidání nového příkazu k inkasu klikněte na tlačítko , otevře se formulář:

Účet
Z rolovacího seznamu zvolte účet; nabízejí se hodnoty evidované v menu Peníze – Seznam bankovních účtů.
Měna
Měna daného účtu.
Konstantní symbol
Identifikuje charakter a způsob platby; od března 2014 není povinné jej vyplňovat.
Splatnost
Dokdy je plátce povinen uhradit finanční závazek.
Celková částka
Celková výše částky, která má být uhrazena.
Stav příkazu

  • Odesláno
  • Neodesláno
Jméno souboru
Název souboru.
Datum vytvoření
Pořadové číslo ve dni
Skrýt popis a příjemce platby při exportu
Zaškrtněte, pokud požadujete skrýt popis a příjemce platby při exportu.
Název
Město
Stát
Ulice
PSČ
Výběr dokladů k úhradě
Forma odeslání příkazu

:

  • Elektronicky – vygenerování souboru připraveného pro odeslání. Soubor bude umístěn do úložiště nastaveného v menu Peníze – Seznam bankovních účtů na záložce Elektronická banka.
  • Tiskem – pokud nepoužíváte elektronickou banku, můžete příkaz vytisknout – zaškrtnete příznak Tiskem a kliknete na ikonu tiskárny.

Položka inkasa

Položky inkasa přidáte pomocí :

Záložka „Obecné“

Číslo účtu příjemce
Číslo bankovního účtu.
Kód banky
Ručně nebo pomocí ikony vyberete ze seznamu peněžních ústavů kód banky.
Částka
Variabilní symbol
Až desetimístný číselný identifikátor plateb.
Specifický symbol
Až desetimístné číslo, např. rodné číslo, číslo smlouvy, IČO, číslo účtu.
Konstantní symbol
Identifikuje charakter a způsob platby
Od 1. března 2004 již nejsou konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky).
Splatnost
Dokdy je plátce povinen uhradit finanční závazek.

Záložka „Příjemce“

  • Název příjemce
  • Ulice
  • Město
  • PSČ
  • Stát
Vyberte jej z rolovacího seznamu.

Záložka „Texty“

Popis
Bližší popis položky inkasa.
Poznámka
Bližší poznámka k položce inkasa.
Kód/číslo dokladu
Kontakt