Přiznání DPH

Přiznání DPH pro finanční úřad

Přiznání k DPH neboli daňové přiznání podává fyzická nebo právnická osoba pro finanční úřad. Přiznání je generováno na základě Podkladů DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.

Tvorba přiznání DPH

Rok přiznání
Pomocí rozbalovacího seznamu vyberte rok.
Zaškrtnutím příznaku zvolte, zda chcete přiznání podávat za měsíc nebo čtvrtletí.
Měsíc
Pokud jste zvolili měsíční přiznání, pomocí rozbalovacího seznamu vyberte měsíc.
Čtvrtletí
Pokud jste zvolili čtvrtletní přiznání, pomocí rozbalovacího seznamu zvolte čtvrtletí.
Koeficient pro vypočtení poměrné části odpočtu daně (§ 76).
Koeficient
Automaticky je vyplněn koeficient 1 (100%). Hodnota koeficientu je nastavována podle hodnoty při předchozím spuštění průvodce.
Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10).
Vypořádací koeficient
Tento koeficient není přepočítávám programem, proto je třeba si ho vypočítat a zadat ručně.
Změna odpočtu
Změnou odpočtu se rozumí rozdíl mezi vypočteným odpočtem a uplatněným odpočtem. (ř. 53)

Řádné přiznání
Řádné opravné přiznání
Dodatečné přiznání
Dodatečné opravné přiznání
Datum zjištění změn

Papírové přiznání
Elektronické do formátu pro el. podatelnu
Cílový soubor

Průvodce tvorby přiznání DPH ukončíte pomocí tlačítka .

Pokud přiznání DPH není konečné a nebudete ho odesílat, neukládejte ho. Po uložení přiznání DPH a provedení změn je možné generovat dodatečné přiznání DPH.

Formát pro elektronickou podatelnu

Do přiznání DPH se dotahují údaje zadané v nastavení firmy, tyto údaje jsou důležité pro správné podání. Jsou to tyto údaje:

DIČ
Název firmy
Sídlo
Krajský finanční úřad
Územní pracoviště
Zástupce (Daňový poradce)
Převažující činnost (kód NACE)

Pokud jsou tyto údaje chybné, budete na ně upozorněni při nahrávání přes elektronickou podatelnu. Chybné údaje je možné opravit přímo při podávání.

Tisk

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Přiznání DPH vzor č. 18 (od 1.1.2013)
Přiznání DPH vzor č. 17 (od 1.1.2011)
Přiznání DPH vzor č. 16 (od 1.1.2010)
Přiznání DPH vzor č. 15 (od 1.1.2009)
Přiznání DPH vzor č. 14 (od 1.1.2008)
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS