Saldo

Saldo

Saldo je trochu jiný pohled na pohyby na účtech. Účetní výstup saldo se používá, při zjištění saldokontního stavu dokladů. Program seskupí pro daný saldo účet všechny zdroje a úhrady podle čísla zdrojového dokladu, proto zdrojové doklady přenášejí do párovacího symbolu svůj variabilní symbol a úhrady pomocí vazební tabulky přebírají do párovacího symbolu variabilní symbol zdroje.

Definice výběru v saldu

Saldo naleznete v horní navigaci modulu „Účetnictví“ pod nabídkou „Účetní výstupy“. Po kliknutí na „Saldo“ se zobrazí "Průvodce tvorbou salda", kde můžete specifikovat parametry pro zobrazení salda.

Vybrané moduly
Zde můžete pomocí výběru ze seznamu zvolit moduly, kterých se má saldo týkat.
Stav úhrady
Zde můžete pomocí rozbalovacího seznamu vybrat jakého stavu úhrady se má saldo týkat. Máte možnost vybrat mezi uhrazenými, neuhrazenými a všemi.

Pozn.: V případě, že vyberete stav úhrady, je lepší nevybírat zobrazované moduly, protože některé doklady mohou být navázány např. na interní doklad (kurzový rozdíl), tím pádem by se například při vybrání pouze přijatých faktur nezobrazily.

Interní číslo
Variabilní symbol
Párovací symbol
Datum účtování od-do
Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .
Datum vystavení dokladu od-do
Požadovaná data vystavení můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .

Pozn.: Pokud nechcete hledat pouze nějaký konkrétní doklad, je lepší zadávat buď pouze datum účtování nebo datum vystavení. Dalším doporučením je zadávat v datu pouze den DO. V tomto případě se vám zobrazí všechny uhrazené/neuhrazené doklady ve vybraném modulu nebo ve všech modulech podle vašeho výběru.

Účty
Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.
Protiúčty
Zde můžete zadat protiúčty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou nebo je můžete vybrat ze seznamu.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Vybraná střediska
Zde můžete pomocí výběru v seznamu zvolit střediska, kterých se má saldo týkat.
Částka má dáti od-do
Částka dal od-do
Částka má dáti v měně od-do
Částka dal v měně od do

Vybrané zakázky
Zde můžete pomocí výběru v seznamu zvolit zakázky, kterých se má saldo týkat.
Vybrané firmy
Zde můžete pomoci výběru v seznamu obchodních partnerů zvolit, jakých firem se má saldo týkat.
Popis
Při filtraci podle popisu je třeba dbát zvýšené pozornosti při zadávání háčků, čárek a velkých/malých písmen.
OK účtováno
Zde můžete zvolit, zda mají být zobrazované doklady zaúčtovány či nikoliv.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Seznam polí v saldu

Účet
Párovací symbol
Datum zaúčtování
Název modulu
Zaúčtováno
Interní číslo dokladu
Variabilní symbol
MD v Kč
DAL v Kč
Protiúčet
Datum splatnosti
Datum úhrady
Středisko
Zakázka
Činnost
Název firmy

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Saldo
Saldo (seskupené)
Saldo (na výšku)
Saldo (na výšku, seskupené)
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.