Stavy účtů

Formulář umožňuje zjistit stav a obraty účtu podle stran MD, Dal i zůstatku pro každé středisko a účet samostatně.


Definice výběru stavů účtů

Stavy účtů naleznete na pracovní ploše modulu „Účetnictví“ pod seznamem „Účetní výstupy“. Po kliknutí na položku se otevře „Průvodce tvorby stavů účtů“, kde specifikujete parametry stavů účtů.

Účetní období
Pomocí rozbalovacího seznamu zvolte účetní období.
Účty
Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, nebo vybrat ze seznamu.
Daňové i nedaňové
Jen daňové
Jen nedaňové

Vybraná střediska
Zde můžete pomoci výběru ze seznamu zvolit střediska, kterých se mají stavy účtů týkat.
Činnosti
Zde můžete pomoci výběru ze seznamu zvolit činnosti, kterých se mají stavy účtů týkat.
Měny
Zde můžete pomocí výběru ze seznamu zvolit měny, kterých se mají stavy účtů týkat.

Pro dokoncení průvodce klikněte na tlačítko .


Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Stavy účtů
Počáteční stavy účtů – kontrolní tisk
Hlavní kniha (souhrnné obraty za měsíc)
Uzávěrkové operace
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS